Z PLYNÝCH MRAKŮ "PRŠÍ" HVĚZDNÝ MATERIÁL AŽ K MLÉČNÉ DRÁZE

Složený snímek z radiového a vizuálního pohledu naší Galaxie ukazuje záhadné "vysokorychlostní mraky" plynu vysoko nad rovinou Mléčné dráhy odkud "prší" plyn do galaxie a rozsévá hvězdný materiál.  Mrak vytváří vnější linie galaxie, obsahuje lehké prvky, které dopadají na disk Mléčné dráhy a rozsévá se tak materiál pro narození hvězdy. Identifikace tohoto plynu, který "prší" na Mléčnou dráhu pomůže řešit dlouhodobě trvající polemiku o galaktickém vývoji, odhaluje zdroj nízko metalického plynu, který je nutný k vysvětlení pozorovaného chemického složení hvězd v blízkosti Slunce.

Na této celooblohové projekci se hrana roviny naší galaxie jeví jako bílý horizontální pás. Falešné barvy oranžovo žlutých mraků zachycují oblasti obsahující neutrální vodík, který září na 21 centimetrech. HST teleskop byl zaměřen na jeden z těchto mraků aby určil detailní strukturu a rychlost.

Výše uvedený objev je založen na kombinaci dat z NASA HST teleskopu, tří radioteleskopů (Effelsberg v Německu, Dwingeloo a Westerbok v Holandsku), z William Herschel teleskopu na ostrově La Palma a z Wisconsin H-a mapování na NOAO Kitt Peak Observatory.

Kredit: Složený snímek byl vytvořen Ingrid Kallick z Possible Designs, Medison Wisconsin. Na pozadí Mléčné dráhy jsou znázorněny vysokorychlostní mraky, které byly pořízeny na Dwingeloo Observatory.

(podle informace STScI-PRC99-46 z 24.11.1999 připravil PH)