MNOHONÁSOBNÉ SRÁŽKY GALAXIÍ A HST

Zde je snímek, který astronomové, pracující s HST, interpretovali jako evidentní vizuální důkaz pro mnohonásobnou kolizi galaxií navzájem. Toto střetnutí vytvořilo komplikovaný útvar hmoty, který se může stát hybným momentem pro vytvoření nových hvězd.

Nahoře vpravo na snímku se zdá, že je zde zachycen útvar složený z několika galaktických jader. V dolní řadě uprostřed je vidět kolize tří galaxií, kde se objevují proudy hvězd, které jsou uvolněny ze svých domovů. Galaxie se sbíhají do jednoho centrálního bodu. Kamera WFPC2 odhalí na snímcích složitou strukturu těchto galaxií, které se nazývají ultraluminózní infračervené galaxie, protože září intenzivně v infračerveném oboru. Intenzivní infračervené záření vznikne bouřlivým chováním hvězd narozených při mnohonásobné srážce galaxií. Tyto snímky jsou pouze částí tříletého studia 123 galaxií ve vzdálenosti 3 miliard světelných let od Země. Studium bylo prováděno v letech 1996, 1997 a 1999. Falešné barvy na snímcích zvyšují detaily při tomto "slučování" galaxií.

Kredit: NASA, Kirk Borne (Raytheon a NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md.), Luis Colina (Instituto de Fisica de Cantabria, Spain) a Howard Bushouse a Ray Lucas (Space Telescope Science Institute, Baltimore, Md.)

(podle STScI-PRC99-45 z 22.11.1999 připravil PH)