MLHOVINA TRIFID POZOROVANÁ HST

NASA HST získal snímek mlhoviny Trifid, na kterém je tato mlhovina zachycena, jako útvar "roztrhaný" radiací od blízké hmotné hvězdy. Snímek také umožňuje nakouknout na zárodky hvězd formujících se v mraku prachu a plynu, který je atakován zářením hmotného souseda. Tato hvězdná aktivita je krásným příkladem toho, jak je životní cyklus hvězd podobných našemu Slunci důvěrně spojen s mocnými "sourozenci".

HST snímek ukazuje malou část hustého mraku prachu a plynu "dětského pokoje" plného zárodků nových hvězd. Tento mrak je vzdálen osm světelných let od centrální hvězdy mlhoviny, která je nad vrchní stranou tohoto snímku. Tato oblast je od Země vzdálena 9000 světelných let a nachází se v souhvězdí Střelce.
Hvězdný jet (slabý, chomáč nacházející se vlevo nahoře) vystupuje z centra hustého mraku a třemi čtvrtinami světelného roku je uvnitř mlhoviny. Zdrojem jetu je velmi mladý hvězdný objekt, který je skryt v mraku. Jety podobné jako tento odčerpávají plyn z hvězdného objektu. Záření přicházející z hmotné hvězdy v centru mlhoviny vytváří žhavé plynné jetym, kterými je zahřívána zbývající část mlhoviny.

Jet v mlhovině Trifid je "jízdenka", která hovoří o historii jednoho mladého hvězdného objektu, který stále roste, jak svým gravitačním působením získává plyn ze svého okolí. V dalších 10000 letech záření centrální hmotné hvězdy bude stále narušovat mlhovinu, což bude mít za následek možný předčasný konec rodiště hvězd.
Snímek byl pořízen 8. září 1997 skrze filtry, které oddělují emisi atomů vodíku, ionizované atomy síry a dvakrát ionizované atomy kyslíku. Snímky byly složeny z obrázků jednotlivých barvách. Výsledný snímek není v pravých barvách.
Kredit: NASA a Jeff Hester (Arizona State University)

(podle STScI-PRC99-42 z 9.11.1999 připravil PH)