SRÁŽKA DVOU SPIRÁLNÍCH GALAXIÍ

Směrem do souhvězdí Velkého psa, dvě spirální galaxie přechází kolem sebe jako dvě vznešené lodě v noci. Blízká kolize je zachycena na snímku pořízeném WFPC2 kamerou pomocí HST.

Větší a hmotnější galaxie je katalogově označena NGC 2207 a menší galaxie vpravo, která nese označení IC 2163. Silný gravitační vliv NGC 2207 deformoval tvar IC 2163, vyvrhnutím hvězd a plynu v dlouhých proudech, které se táhnou ven stovky tisíc světelných let směrem k pravému okraji snímku. Počítačovou simulaci provedl tým, který vedl Bruce a Debra Elmegreenovi. Je na ní demonstrována časová závislost galaktické kolize.

Vedle snímků HST bylo provedeno měření pomocí VLA radioteleskopu v Novém Mexiku, aby se odhalil pohyb galaxií a tím i pravdivost simulace. Výpočty ukazují, že IC 2163 se pohybuje kolem NGC 2207 proti směru otáčení hodinových ručiček. Ke kolizi došlo asi před 40 milióny let. Vysoké rozlišení HST snímků odhalí prachovou strukturu ve spirální galaxii NGC 2207 a jasné siluety proti IC 2163, která je v pozadí. HST odhalil také řadu rovnoběžných prachových vláken na pravé straně. Velká koncentrace plynu a prachu v obou galaxiích může vytvářet příznivé podmínky pro utváření hvězd v blízké budoucnosti. Za miliardu let od nynější doby budou tyto dvě galaxie splývat v jednu masivní galaxii. Snímek byl vytvořen ze tří obrázků samostatně pointovaných HST.

(podle STScI-PRC99-41 z 4.11.1999 připravil PH)