HST IDENTIFIKUJE ZDROJ ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ VE STARÝCH GALAXIÍCH

HST poprvé umožnil astronomům, díky své rozlišovací schopnosti, identifikovat horké modré hvězdy hluboko uvnitř eliptické galaxie. Hejno 8000 blízkých modrých hvězd podobných sněhovým vločkám ve vánici blízko jádra je vidět v sousední galaxií M32, která se nachází 2.5 miliónu světelných let daleko v souhvězdí Andromedy. HST potvrdil, že ultrafialové světlo přichází z populace neobyčejně horkých héliových hvězd v pozdním stádiu jejich života. Na rozdíl od Slunce, které spaluje vodík na hélium, tyto staré hvězdy vyčerpaly vodík v centrální oblasti již dávno a nyní spalují hélium na těžší prvky.

Pozorování byla provedena v říjnu 1998 za pomocí kamery a Space Telescope Imaging Spectrographu (STIS) v ultrafialovém světle. Zorné pole STIS pohledu zahrnuje pouze malou část celé galaxie, která má 20 krát větší rozměr na obloze než je schopen zaznamenat STIS. Pro srovnání Měsíc v úplňku má 70 krát větší rozměr na obloze, než je zorné pole STIS. Jasný střed galaxie byl umístěn na pravé straně snímku a dovoluje vidět slabé hvězdy na levé straně snímku.

Výsledky pozorování budou publikovány v březnu 2000 v časopisu Astrophysical Journal. Před třiceti lety na prvních ultrafialových pozorováních eliptických galaxií se ukazovalo, že jsou překvapivě jasné v ultrafialovém světle. Před těmito průkopnickými UV pozorováními byly tyto staré skupiny hvězd považovány za poměrně chladné a tak by měly být i slabé v ultrafialovém záření. Od těchto prvních pozorování se ukázalo, že naopak tyto objekty jsou v ultrafialovém záření poměrně jasné, což byl nepřímý důkaz toho, že u těchto hvězd staré populace hoří hélium a že jsou poměrně horké. Nyní HST pořídil přímý pozorovatelský důkaz, že takové hvězdy detekoval.  Sousední eliptické galaxie jsou pravděpodobně obdobné objekty, které obsahují staré hvězdy. Tyto studie jsou důležité pro lepší pochopení vývoje jednotlivých objektů i vesmíru jako celku.

Kredit: NASA a Thomas M. Brown, Charles W. Bowers, Randy A. Kimble, Allen V. Sweigart (NASA Goddard Space Flight Center) a Henry C. Ferguson (Space Telescope Science Institute).

(podle STScI-PRC99-40 z 26.10.1999 připravil PH)