SNÍMKY K PRVNÍMU VÝROČÍ PROJEKTU HUBBLE HERITAGE

Ku příležitosti prvního výročí 'Hubble Heritage Project', byly zveřejněny čtyři snímky (ve spodní části přílohy dnešních EAI), které pořídil NASA Hubble Space Telescope. Jedná se o snímky hvězd v naší Galaxii, které obklopují mlhoviny. Na dvou snímcích, které pořídila Wide Field Planetary Camera 2 vidíme interstelární plyn a prach, jak obklopuje mladé hvězdy, nacházející se ve stádiu počátku jejich života a na dalších dvou vidíme jak staré hvězdy (nacházející v konečném stádiu života) vyvrhují plyn.

Navzdory tomu, že hvězdy se nachází v naprosto rozdílných vývojových stádiích, mlhoviny mají určité rysy stejné, včetně výtrysků plynu do protilehlých směrů u mladé i staré hvězdy.

(podle informací StSci PRC9935-38 z 7. 10. 1999 přeložil DH)