"MENUET" GALAXIÍ

"Herecká skupina" čtyř galaxií, známá jako Hickson Compact Group 87 (HCG 87) provádí složitý "instrumentální tanec" způsobený vzájemným gravitačním působením jednotlivých členů. Tanec se dá připodobnit pomalému půvabnému menuetu, který tyto galaxie "tančí" na časové škále stovek miliónů let.

Širokoúhlá kamera WFPC2 na HST teleskopu poskytla překvapující snímek ve srovnání s předchozími, které byly pořízeny ze Země. Především tento snímek odhaluje složité detaily prachových proudů v největší galaxii této skupiny (HCG 87a), která má diskový profil, ale je natočena tak, že vidíme téměř pouze hranu tohoto disku. Galaxie 87a a nejbližší elipticky profilovaná galaxie 87b mají aktivní galaktická jádra, v kterých se pravděpodobně nachází černé díry, které postupně "stravují" okolní plyn. V třetím členu skupiny, sousední spirální galaxie 87c, pravděpodobně dochází k výbuchu aktivního hvězdného útvaru. Plyn proudící v galaxiích může zintenzívnit slapové působení mezi interagujícími galaxiemi.

Toto vzájemné působení může opatřit čerstvé palivo pro obě aktivní jádra a vybuchující hvězdný fenomén. Výše uvedené tři galaxie jsou tak blízko, že jejich vzájemným gravitačním působením se destruuje jejich struktura a mění se jejich vývoj.

Z analýzy jejich spektra bylo zjištěno, že malý spirálovitý objekt blízko centra skupiny může být čtvrtým členem skupiny, nebo snad objekt objevující se na pozadí a nesouvisející se skupinou. HST obrázek byl vytvořen kombinací čtyř snímků pořízených v rozdílných filtrech a tím vznikl obraz ve třech barvách. Oblast aktivního hvězdného objektu je modrá (horké hvězdy). Komplex tmavých pásů napříč hranou disku galaxie je kvůli mezihvězdnému prachu neidentifikovaná silueta na pozadí hvězd. Slabý "slapový most" hvězd může být vidět v eliptické galaxii.

Obrázek získal v červenci 1999 Hubble Heritage Team s hostujícími astronomy Sally Husbergerovou (Lowell Observatory, Flagstaff, Arizona) a Jane Charltonovou (Pennsylvania State University).

Kredit: The Hubble Heritage Team

(podle zprávy STScI-PRC99-31 z 2.9.1999 připravil PH)