KOSMICKÝ DALEKOHLED OBJEVIL V BLÍZKOSTI CENTRA GALAXIE OBŘÍ HVĚZDOKUPY

Kosmický teleskop HST pronikl až do vzdálenosti 25000 sv. let přes stínící prach a miliardy hvězd do centra Galaxie a poskytl dosud nejčistší pohled na pár největších, mladých hvězdokup, nacházejících se uvnitř naší Galaxie. Hvězdokupy jsou vzdáleny méně než 100 sv. let od samého centra Galaxie.

S hmotou větší než 10000 hvězd podobných Slunci jsou tyto obludné hvězdokupy desetkrát větší než běžné mladé hvězdokupy, rozprostřené po celé Galaxii. Obě jsou odsouzeny k tomu, aby byly během několika milionů let rozčeřeny gravitačními silami, které panují v centru Galaxie. Do té doby se ale na krátký čas stanou nejjasnějšími hvězdokupami v Galaxii.

Hvězdokupa Oblouk (vlevo): Kompaktní hvězdokupa Oblouk je tak hustá, že více než 100000 jejich hvězd vyplňuje sférickou oblast ve vesmíru, jejíž poloměr odpovídá vzdálenosti Slunce - nejbližší hvězda Alpha Centauri, tj. 4.3 sv. roku. Nejméně 150 z těchto hvězd patří k nejjasnějším hvězdám v Galaxii.

Pětinásobná hvězdokupa (vpravo): Tato 4 miliony let stará hvězdokupa je na rozdíl od Oblouku více rozptýlená. Obsahuje hvězdy ve stádiu na pokraji výbuchu jako supernovy. Je domovem nejjasnějších hvězd v Galaxii, nazývaných Pistole.

Oba snímky pořídil přístroj HST, kamera NICMOS v infračerveném světle, v září 1997. Falešné hvězdy odpovídají infračerveným vlnovým délkám. Hvězdy z centra galaxie jsou bílé, červené jsou hvězdy zahalené prachem nebo hvězdy v pozadí a modré hvězdy jsou v popředí, tedy mezi námi a středem Galaxie.

Přímo tyto hvězdokupy pozorovat nemůžeme, protože jsou schované za černým prachovým mračnem v souhvězdí Střelce. Jestliže by nebyly cloněny, mohli bychom je ze Země pozorovat pouhým okem jako dvojici "hvězd" třetí magnitudy, vzdálené od sebe 1/D průměr Měsíce v úplňku.

Kredit: Don Figer (Space Telescope Science Institute) a NASA

(podle informací StSci PRC99-30 z 16. 9. 1999 připravil DH)