KOSMICKÝ TELESKOP SLEDUJE DLOUHOVĚKOU BOUŘI V JUPITEROVĚ ATMOSFÉŘE

Když astronomové poprvé v 17. století namířili své teleskopy na planetu Jupiter, spatřili na disku obří planety nápadnou rudou skvrnu. Tato rudá skvrna v atmosféře Jupitera přetrvala více než 300 let a můžeme ji pozorovat ještě dnes. Nyní o ní víme, že se jedná o ohromnou bouři, která se spirálovitě točí, jako větrná smršť. Na rozdíl od bouře z tlakové níže, dosahuje v ní rychlost proudění až 430 km/h.

Rudá skvrna je největší známá bouře ve sluneční soustavě. S průměrem 25000 km, je téměř dvakrát větší než celá Země a dosahuje jedné šestiny samotného jupiterova průměru.

Dlouhou životnost Rudé skvrny může způsobovat to, že Jupiter je hlavně plynnou planetou. Možná má i část kapalnou, ale chybí mu pevný povrch, který by energii bouří byl schopen rozptýlit, tak jako to pozorujeme na Zemi, když hurikány přechází přes hornatý povrch země. I když i Rudá skvrna někdy prodělá výraznou změnu tvaru, velikosti a barvy. Právě takové změny se ukázaly na snímcích s vysokým rozlišením, které byly pořízeny přístroji Wide Field and Planetary Cameras 1 & 2 umístěnými na palubě kosmického teleskopu HST. Do tisku k publikaci byly snímky předány týmem Hubble Heritage Project.

Mozaika snímků ukazuje sérii snímků Rudé skvrny, jak ji HST pořizoval v letech 1992 až 1999.  Počasí studují astronomové na jiných planetách proto, aby lépe pochopili chování klimatu na naší vlastní Zemi. To, že Jupiter nemá pevný povrch nám umožňuje sledovat počasí za velmi odlišných podmínek, než známe ze Země. Tyto poznatky bude ale možné uplatnit i na Zemi a to v takových místech, kde se atmosféra nachází nad hlubokými oceány, což jsou velmi podobné zóny jako v případě hluboké jupiterovy atmosféry.

Kolekci snímků z HST vytvořili Amy Simon (Cornell U.), Reta Beebe (NMSU), Heidi Hammel (Space Science Institute, MIT) se svými spolupracovníky a pro prezentaci ji připravil Hubble Heritage Team.

Kredit: Hubble Heritage Team (STScI/AURA/NASA) a Amy Simon (Cornell U.).

Snímky a soubory jsou k dispozici na Internetu na http://heritage.stsci.edu/ http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1999/29 nebo přes linky na http://oposite.stsci.edu/pubinfo/latest.html a http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pictures.html, stejně jako na našem serveru http://astro.sci.muni.cz.

(podle STScI PRC99-29 z 5. 8. 1999 přeložil DH)