KOSMICKÉ KOLIZE - EVROPŠTÍ VĚDCI HST ZACHYTILI SPOJOVÁNÍ GALAXIÍ

Ray Villard, Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD
Dr. Piero Benvenuti, HST (ESA),ST - ECF, Garching, Německo

Zde vidíme obrázky srážek vzdálených galaxií. Dnes existuje více než deset snímků velmi vzdálených kolizí galaxií, které získal evropský tým astronomů pracujících na NASA/ESA HST. Tyto kolidující objekty jsou část koncentrace galaxií, galaktické kupy. Ač byly srážky pozorovány i v jiných kupách galaxií, tak v této kupě jich je zdaleka největší množství.

Astronomové zjišťují, že alespoň v některých případech velké hmotné galaxie kolidují s menšími galaxiemi a vzniká nová generace na základě té starší, která se účastnila srážky, jako nekonečný příběh.

Hubbleův kosmický dalekohled studoval 81 galaxií v galaktické kupě MS1054-03, 13 z nich jsou zbytky po srážce nebo dvojice kolidujících galaxií. Deseti metrový W.M. Keckův dalekohled provedl výběr těchto 81 galaxií v kupě. Kupa je od nás vzdálena 8 miliard světelných let, je jednou z velmi vzdálených známých kup, která se stává klíčovým terčem pro astronomy, kteří studují problém, jak se formovaly galaxie, když byl vesmír mladý. Světlo z kupy k nám letí tak dlouho, že astronomové nyní vidí situaci, jaká byla ve vesmíru, kdy měl zhruba poloviční stáří než dnes.

"Je to opravdu překvapivé," řekl vedoucí týmu Pieter van Dokkum z Groningen a Leiden univerzity (Holandsko). "Srážky bychom neměli v této době vidět v tak ve velké četnosti. Mnoho srážek zahrnuje velmi hmotné galaxie a výsledkem budou ještě hmotnější Galaxie."

Ačkoliv během srážky hvězdy v galaxiích se vzájemně nesrážejí, jejich dráhy jsou silný narušeny působením slapových sil při vzájemném gravitačním působení srážejících se galaxií. Následkem toho původní galaxie ztrácejí svůj tvar a stávají se galaxiemi s "uhlazenějšími" tvary. Například se zřetelně ohraničují spirální galaxie, produkují se velké beztvaré eliptické galaxie.

Celý slučovací proces může trvat o něco méně než miliardu let, což je z astronomického hlediska poměrně krátká doba.

"HST obrázek ukazuje párování galaxií dohromady s překroucenou morfologií, vysvětluje Marijn Franx z leidenské univerzity. "Můžeme dokonce vidět proudy hvězd táhnoucí se ven z galaxií. Jsou to staré hvězdy v mladé galaxii."

Objev bude prezentován 1. srpna ve vydání Astrophysical Journal Letters. Pro autory, kteří podporují model Velkého třesku to bude důkaz toho, že velké galaxie se vytvářely z menších po mnoho generací vzájemným splynutím.

To odporuje myšlence, že zde byl v minulosti něco jako "galaxy boom" , událost při které se velké galaxie zrodily najednou všechny zároveň. Důkaz pro teorii vytváření galaxií srážkami je evidentní. Zde na snímku konečně vidíme velké množství galaxií zachycených v tomto stavu přeměny vzájemnou srážkou. Jestliže jsou kolize pozorovány i v jiných kupách, mohlo by to být obecné potvrzení teorie i pro formování naší galaxie. Srážky jsou dnes mnohem řidším jevem než v minulosti, ale ne jevem nemožným.

Naše vlastní galaxie Mléčná dráha v současné době "pojídá" několik malých satelitních galaxií. Na časové období 5 až 10 miliard let do budoucna počítačové simulace ukazují, že se Mléčná dráha pravděpodobně srazí s galaxií v souhvězdí Andromedy a výsledkem by mohla být eliptická galaxie.

 (podle STScI-PR9928 připravil PH)