MLHOVINA "PAPILLON" VE TVARU MOTÝLA POSKYTUJE TAJEMSTVÍ ZROZENÍ HMOTNÉ HVĚZDY

Dalekohled HST sledoval objekt N 159, "bouřlivý kotel" zrození hvězdy, který se nachází 170000 světelných let od nás ve Velkém Magellanově oblaku (LMC). Vířící hvězdné větry z rodící se hmotné hvězdy v mlhovině vytvářejí vláknovou strukturu ohromného oblaku, který má v průměru kolem 150 světelných let.

Neobvyklý typ kompaktní ionizované "skvrnky" připomíná v prvním přiblížení podobu motýla "Papillon" mlhovina (francouzsky "burtterfly"), jejíž střed je ve víru žhavého plynu a prachu. Zajímavé detaily ve struktuře Papillonu jsou o velikosti 2 světelné roky (okolo 2 obloukových sekund na obloze) vidět uvnitř tohoto útvaru.

Možný výklad tohoto bipolárního útvaru je ten, že proudící plyn z hmotné hvězdy (asi desetkrát hmotnější než Slunce) je způsoben převládajícím tlakem záření od hmotné hvězdy nad vlivem kontrakce způsobeným velmi hmotnou hvězdou. Výsledkem je tento bipolární tvar. Je pravděpodobné, že hustý rovníkový disk, který by měl snahu "padat" do centra útvaru je působením hvězdy rozšiřován do bipolárního vzhledu.

Toto pozorování je součástí pátrací akce po mladých hvězdách v LMC. Případy, kdy můžeme vidět hmotnou hvězdu hned po "narození" jsou poměrně vzácné.  Na obrázku je snímek objektu N159 s detailem Papillon mlhoviny zachycen v horní části. Červenou barvou znázorněna emise vodíku a žlutá barva odpovídá ionizovanému kyslíku. Snímek byl pořízen 5. září 1998 za pomoci WFPC 2 kamery. HST pozorování Papillon mlhoviny vede astronom Mohammad Heydari - Malayeri (Paris Observatory), který je i vedoucím evropského pozorovacího týmu. Jejich práce je navržena k vydání v European Astronomy and Astrophysics.

Kredit: M. Heydari - Malayeri (Paris Observatory) a NASA/ ESA

(podle STScI-PRC99-23 z 10.6.1999 připravil PH)