HST VYTVOŘIL RECEPT NA VÝROBU PLANETY

Kosmický dalekohled HST vytvořil "blízký" pohled na kroužící disk prachu a plynu kolem vyvíjející se hvězdy, která nese označení AB Aurigae. Vesmírná laboratoř prostřednictvím spektrografu ve viditelném oboru ukázala dosud nevídané detaily v disku kolem hvězdy. Jedná se o nápadné zhuštěniny materiálu, které asi budou zárodky budoucích planet. AB Aurigae je velmi mladá hvězda jejíž stáří je asi dva až čtyři miliony let.

Levý obrázek z dvojice navazujících snímků je pořízen koronografickým pozorováním ze Země. Tento snímek pořídil Paul Kalas z Space Telescope Science Institute za pomocí 2.2-m teleskopu University of Hawai. Koronograf zakrývá oblast o průměru 54 miliard kilometrů kolem hvězdy AB Aurigae. To je asi devětkrát větší vzdálenost než je vzdálenost Pluto-Slunce. Obrázek jasně ukazuje prachovou oblast polokruhového profilu vlevo od hvězdy.  HST vytvořil obrázek, který je zachycen v pravé části. HST koronograf má tvar dvou na sebe kolmých příček a brání nám podívat se do oblasti, která je menší než 12 miliard kilometrů od hvězdy (1.4 krát dál než Pluto od Slunce). Diagonální paprsky vznikly ohybem světla na obrubách dalekohledu.

Disk je neobyčejně široký: jeho průměr je zhruba 1,3 krát větší než vzdálenost Země od Slunce. V záběru nalezneme také jednu slabou hvězdu (asi na pět hodin od středu). Zřetelná je také spirální struktura disku především v oblasti orientované v rozmezí od deváté do šesté hodiny a také ve vnitřních částech ve směru od dvanácté do třetí hodiny. Informace získané spektrografem prozrazují, že se pásy skládají z množství menších zhuštěnin. Nejmenší útvary v disku se nacházejí vlevo od hvězdy, jejich velikost se pohybuje v rozmezí od dvou do pěti miliard kilometrů.

Záběr vznikl 23. a 24. ledna 1999 v oblasti vlnových délek 200 až 1000 nanometrů. Dobarven byl dodatečně, aby vynikly detaily v disku kolem AB Aurigae.
AB Aurigae je přibližně 2.5 krát hmotnější než Slunce a nachází se 470 světelných let od nás. Hvězda samotná je na hranici viditelnosti bez dalekohledu. Nachází se v jihozápadní části souhvězdí Aurigae v blízkosti souhvězdí Taurus. Pro HST dalekohled je to velmi jasný objekt a tak proto byl použit k odstranění jasu hvězdy koronograf, který jasnou hvězdu zakryl speciálním terčem, podobně jako Měsíc zacloní Slunce při zatmění (na snímku to jsou tmavé pásy).

Kredit: C.A.Grady (National Optical Astronomy Observatories, NASA Goddard Space Flight Center), B. Woodgate (NASA Goddard Space Flight Center), F. Bruhweiler a A. Boggess (Catholic University of America), P. Plait a D. Lindler (ACC, Inc., Goddard Space Flight Center), M. Clampin (Space Telescope Science Institute) a NASA.

(podle STScI-PRC99-21 z 2.6.1999 připravil PH)