HST SNÍMEK ZACHYTIL ŽIVOTNÍ CYKLUS HVĚZD

Na tomto obrázku je zachycen studijní snímek mlhoviny NGC 3603. Jsou ze zachyceny objekty v různých stavech vývojového cyklu. Mírně doleva nahoru od středu snímku se nachází hvězdný veleobr Sher 25. Hvězda je obklopena plynným diskem o průměru kolem jednoho světelného roku, jedná se vlastně o dvojče supernovy 1987 A ve Velkém Magellanově mračnu. Šedomodrá barva prstenu, stejná jako u bipolárního výtrysku ve směru rotační osy hvězdy (skvrnky vpravo nahoře a vlevo dole od hvězdy), naznačuje přítomnost materiálu vhodného pro jaderné hoření.  V blízkosti středu je kupa mladých horkých hvězd Wolf-Rayetových, jedná se o hvězdy, které jsou více než stokrát hmotnější než Slunce. V mlhovině NGC 3603 nalezneme i důkaz vzájemného působení pronikavého ultrafialového záření se studeným molekulárním vodíkem. V pravé části snímku můžeme pozorovat podobné útvary jako jsou u M 16 tzv. sloupy. Stejně jako ony podléhají postupným přeměnám a časem zcela zaniknou.

V pravém horním rohu je možno si povšimnout tmavé skvrnky, tzv. Bokovy globule. Název pochází od astronoma Boka, který se věnoval intenzivně studiu temných molekulových mračen.

Vpravo dole se nachází dvojice kompaktních mlhovin ve tvaru "pulce". Podobné struktury byly nalezeny ve Velké mlhovině v Orionu. Mohou představovat odpařující se plyn a prach protoplanetárních disků. Tyto útvary v NGC 3603 jsou 5 až 10 krát větší a tedy i hmotnější.

Tento pohled HST tedy umožní na jednom snímku studovat objekty v rozdílné fázi hvězdného životního cyklu.

Od plynoprachových útvarů, přes mladé obří hvězdy, výrony hvězdného materiálu, temné mlhoviny atd. Snímek ve skutečných barvách byl pořízen 5.5.1999 za pomoci WFPC2 kamery na HST. Snímek byl představen na 194 setkání Americké astronomické společnosti v Chicagu.

(podle STScI-PRC99-20 z 1.6.1999 připravil PH)