HST NALEZL PROMĚNNÉ HVĚZDY VE VZDÁLENÉ GALAXII

Na tomto snímku můžeme vidět pohled HST dalekohledu na spirální galaxii NGC 4603, v které objevil pulsující veleobří hvězdy, které nazýváme cefeidy. Galaxie patří do kupy galaxií v souhvězdí Kentaura. Tato kupa galaxií patří k nejmohutnějším útvarům v blízkosti Mléčné dráhy. Naše Místní skupina galaxií, jejíž součástí je Mléčná dráha, se pohybuje rychlostí kolem 440 km/s směrem do centra této kupy galaxií právě díky mohutnému gravitačnímu působení.

Galaxie NGC 4603 je od nás tak daleko, že HST u ní těžko rozliší jednotlivé hvězdy. Vyjímku však tvoří hrozny jasných mladých modrých hvězd, které jsou soustředěny ve spirálních ramenech a rudí obři, kteří spějí do závěrečné fáze svého života. Rozptýlené světlo galaxie je zde narušeno načervenalým tmavým proužkem mezihvězdného materiálu, který zeslabuje světlo hvězd, které leží za tímto materiálem.

Tato galaxie byla vybrána pro studium pracovním týmem HST Key Project on the Extragalactic Distance Scale právě proto, že je poměrně daleko oproti ostatním galaxiím, které člověk zatím studoval. V galaxii byly nalezeny svítivé cefeidy, na základě nichž bylo určeno, že galaxie se nachází ve vzdálenosti 108 miliónů světelných let. Jejich světlo je tak slabé, že ze Země provádět měření bylo prakticky nemožné. I za pomocí HST je to úkol nesmírně složitý a pro nalezení důležitých charakteristik těchto proměnných hvězd (povaha světelných změn, perioda a střední jasnost) bylo nutno vyvinout zcela nové, vysoce citlivé měřící postupy pro zpracování obrazové informace. Určená vzdálenost byla donedávna ověřována ohromným množstvím počítačových simulací.

Na základě zjištění 36 až 50 cefeid v galaxii NGC 4603 byla provedena analýza určení vzdálenosti této galaxie. Světelné chování cefeid umožnilo s velkou spolehlivostí určit vzdálenost výše zmíněné galaxie. Jestliže uvažujeme, že vesmír se rozpíná a vezmeme v úvahu to, že Místní skupina galaxií se řítí do centra kupy v Kentauru, zjistíme, že sama kupa galaxií se vzhledem k okolním oblastem ve vesmíru pohybuje velmi pomalu. Pozorování tak vzdáleného objektu, jako je NGC 4603 pomůže astronomům zjistit míru rozpínavosti vesmíru.

Kredit: Jeffrey Newman (Univ. of California at Berkeley) a NASA

(podle zprávy PRC99-19 z 25.5.1999 připravil PH)