HUBBLE VYFOTOGRAFOVAL MĚSÍC

Kosmický dalekohled se odsměroval ze vzdáleného vesmíru a zaměřil se na Zemi nejbližší těleso, Měsíc. Dalekohled se zaměřil na jeden z nejzajímavějších a nejfotogeničtějších cílů, 93 km velký impaktní kráter Koperník. Snímek byl pořízen v době, kdy přístroj Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS) byl zamířen na jinou část Měsíce a měřil barvy odraženého slunečního světla. Kosmický dalekohled nemůže pozorovat Slunce přímo a proto k měření slunečního spektra musí využívat odraženého světla. Poté, co byl přístroj na slunečním spektru okalibrován, byl použit ke studiu planet, k měření kolik světla absorbují a odráží.

(nahoře vlevo) Měsíc je Zemi tak blízko, že HST by musel udělat mozaiku 130 snímků, aby pokryl celý disk. Proto snímek zachycující celý disk byl pořízen na
Lickově observatoři a orámováním je na něm zaznamenána oblast , která pokrývá fotomozaiku z přístroje Wide Field Planetary Camera 2..

(uprostřed) Jasný pohled z ptačí perspektivy pořízený HST jasně ukazuje, výraznou paprskovitou strukturu v okolí více než miliardu let starého kráteru, která vznikla při dopadu většího asteroidu (o průměru asi kilometr) na Měsíc. Kosmický dalekohled může v terasovitých valech kráteru rozlišit útvary o velikosti až 192m.

(pravý spodní) Detailní pohled na terasovité valy. V tomto případě rozlišíme na snímku útvary o velikosti 90m. Kredit: John Caldwell (York University, Ontario),
Alex Storrs (STScI), and NASA.

Snímky a jejich komentáře jsou k dispozici na Internetu na: http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1999/14 nebo http://oposite.stsci.edu/pubinfo/latest.html a http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pictures.html

(podle STSci z PRC99-14 z 16. 4. 1999 přeložil DH)