V MLHOVINĚ TARANTULA HST OBJEVIL VÍCENÁSOBNÉ HVĚZDNÉ GENERACE

V centru mlhoviny je oblast nejprudšího zdrodu hvězd v lokálním vesmíru. Nachází se tam hvězdokupa tvořená svítivými, hmotnými hvězdami, kterou astronomové znají jako Hodge 301.

Na tomto snímku je Hodge 301 vidíme v pravém spodním rohu snímku centrální části mlhoviny Tarantula, která se nachází v našem nejbližším galaktickém sousedu - Velkém Magellanově mračně.

Tato hvězdokupa není nejjasnější nebo nejmladší či nejhustší hvězdokupou v mlhovině Tarantula. Takovýmto pokladem je okázalá hvězdokupa R136. Vlastně Hodge 301 je téměř desetkrát starší než mladá hvězdokupa R136.

Ale stáří má své výhody; mnohé z hvězd v Hodge 301 jsou tak staré, že explodovaly jako supernovy. Tyto explodující hvězdy vyvrhly rychlostí téměř 500 km/s materiál do okolí. Takto vysoká rychlost výtrysku materiál zavála až do okolí mlhoviny Tarantula, rozvlnila a stlačila plyn do velkého množství proudů, stěn a filamentů, jak to můžeme pozorovat v levém horním rohu snímku.

Poznamenejte se do kalendáře; Hodge 301 obsahuje tři tzv. červené nadobry - hvězdy, které jsou těsně u konce svého vývoje a co nevidět explodují jako supernovy. Tyto exploze pošlou další rázové vlny do mlhoviny Tarantula.

Na našem snímku jsou také v blízkosti centra malé, husté plynové globule a sloupce prachu, ve kterých se dnes formují nové hvězdy.
Snímky a jejich komentářové soubory jsou k dispozici na Internetu na adresách http://heritage.stsci.edu/ http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1999/12 nebo přes linky na http://oposite.stsci.edu/pubinfo/latest.html a http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pictures.html
Kredit: Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA)

(podle STScI-PRC99-12 z 1. 4. 1999 přeložil DH)