HST ZAZNAMENAL EXPLOZI V NAŠÍ DOMOVSKÉ GALAXII?

NASA HST dalekohled zaznamenal data, která pochází od rychle slábnoucího viditelného vzplanutí kosmické exploze. Za krátký časový okamžik se vyzářila energie, která odpovídá úrovni záření 100 miliónů miliard hvězd. Počátek výbuchu začal, jako prudké gama vzplanutí 23. ledna 1999.

Výbuch byl pouhou čtyř milióntinou zjasnění, které HST pozoroval z 8. na 9. února 1999. Do HST dorazila energie, která měla svůj počátek vzniku zhruba ve dvou třetinách dnes pozorovaného horizontu vesmíru.

Rozlišení HST umožňuje ukázat galaxii ne jako klasickou spirální nebo eliptickou. On umožňuje detekovat i různé detaily struktury galaxie. Mohlo dojít ke srážce dvou galaxií.

Pozorování HST podepře myšlenku, že mocné výbuchy gama záření mohou vzniknout při splynutí páru neutronových hvězd nebo černých děr. Gama vzplanutí pohasne během jednoho dne. Velké množství dalekohledů nyní míří do místa vzplanutí a hledá pro astronomy nové informace, které jim pomohou podat výklad těchto záhadných dějů.

Levý snímek - širokoúhlý. Výbuch již pohasnul na jednu miliontinu své původní jasnosti, kdy jej HST pozoroval 8. a 9. února. Kosmický dalekohled zachytil pohasínání objektu, který se nachachází v galaxii, jež je vzdálena 2/3 vzdálenosti k horizontu pozorovaného vesmíru.

Pravý snímek - detail. Vysoké rozlišení kosmického dalekohledu ukazuje, že nejde o klasickou spirální či eliptickou galaxii. Zdá se, že jde o jakési filamenty táhnoucí se od jasných bílých bloků od výbuchu. Galaxie může být rozrušena srážkou s jinou galaxií. Mohlo se tak stát rychlým zrodem hvězdy jako např. ohřevem mračen plynu, které byly stlačeny a vyprodukovány miliony nových hvězd.
Obrazové soubory jsou dostupné na internetovské adrese: http:// oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1999/09 nebo http:// oposite.stsci.edu/pubinfo/latest.html a http:// oposite.stsci.edu/pubinfo/pistures.html

(podle STScI-PRC99-09 z 11.03.1999 připravil PH)