HLUBOKÝ INFRAČERVENÝ A VIZUÁLNÍ POHLED NA GALAXIE

 Úzkoúhlý hluboký pohled do vesmíru, získaný HST, odhalí velké množství galaxií (snímek zachycuje objekty slabší než 28 hvězdná velikost) ve vizuálním a infračerveném oboru. Načervenalé galaxie jsou zářící v infračerveném světle a namodralé galaxie planou ve vizuálním oboru. Můžeme zde pozorovat několik rozličných typů galaxií: modré trpasličí galaxie, diskové galaxie a velmi červené eliptické galaxie. Nejprve vystoupí jasný pohled na sousední spirální galaxii vpravo nahoře. Některé nejjasnější objekty v poli jsou hvězdy galaktického hala naší Mléčné dráhy. Kombinovaný pohled v infračerveném a vizuálním oboru astronomům lépe ozřejmí tvary galaxií ve vzdáleném vesmíru.

Galaxie se objevily jasné v infračerveném oboru z několika důvodů. Mohou být zahaleny prachem, nebo mohou obsahovat staré hvězdy, či jsou ve velmi velké vzdálenosti. Několik červených galaxií v tomto poli má jemné barvy, souměrné tvary, které lze očekávat u starých eliptických galaxií. Existence takových objektů v raném vesmíru a jejich počet může dát důležité hranice epochy, kdy galaxie vytvořené na počátku vesmíru shromažďovaly a formovaly většinu svých hvězd. Hlavní obrázek ukazuje, že tvary a velikosti většiny slabých galaxií jsou podobné v infračerveném i viditelném světle, což může vnuknout myšlenku, že mladší a starší hvězdy ve vzdálených galaxiích jsou dobře promíchány a že prach úplně nedeformuje dojem na vzdálené objekty.

Obrázek byl pořízen v říjnu 1998 jako část Hubble Deep Field South kampaně. Tato oblast se nachází v souhvězdí Tukana. Obrázek ve falešných barvách je složen z jednotlivých snímků pořízených zařízením NICMOS a STIS na palubě HST. Červená a zelená barva odpovídá infračervenému oboru o vlnové délce 1.6 a 1.1 mikrometru. Modrá barva odpovídá pohledu zařízení STIS, které pokrývá celý vizuální obor.

(podle STScI-PRC99-02 ze 7.1.1999 připravil PH)