POHLED NA VÁLEC PLYNU ZE ZANIKAJÍCI HVĚZDY

 NASA HST ukořistil nejostřejší pohled na nejpopulárnější z planetárních mlhovin - na prstencovou mlhovinu M57 v souhvězdí Lyry. Na obrázku z října 1998 dalekohled zachytil "válec" plynu vyvržený ven před zhroucením hvězdy před tisíci roky. Tato fotografie odhalila podlouhlé tmavé chomáče materiálu uvízlého v plynu na okrajích mlhoviny. Skomírající centrální hvězda "plave" v modrém oparu horkého plynu. Mlhovina má průměr asi jeden světelný rok a je vzdálena 2000 světelných let od Země v souhvězdí Lyry.

Barvy se přibližně podobají pravým barvám. Barevný obrázek byl vytvořen sestavením tří černobílých snímků pořízených v rozdílných barevných filtrech prostřednictvím kamery WFPC2 na HST. Modrý filtr izoloval emisi velmi horkého hélia, které je umístěno hlavně v blízkosti horké centrální hvězdy a v ní samotné.
Zelená barva představuje ionizovaný kyslík, který se nachází ve větší vzdálenosti od hvězdy. Červená barva charakterizuje výskyt ionizovaného dusíku, který je vyzařován z chladného plynu v nejvzdálenějších oblastech od hvězdy. Stupeň barvy ilustruje, jak je plyn žhavý, neboť je zalit zářením centrální hvězdy, jejíž povrchová je až kolem 120 000 stupňů Celsia.

(podle informace NASA STScI-PRC99-01 z 6.1.1999 připravil PH)