PRSTENEC KOLEM GALAXIE
Ray Villard Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD
Jayanne English, Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD

Astronomové ze Space Telescope Science Institute dávají možnost ostatním, aby navrhli kam namířit HST. Z 8000 návrhů prezentovaných na Internetu byl nejvíce podporován snímek "polárního prstence" galaxie NGC 4650A.  NGC 4650A je pouze jedna ze sta známých galaxií s polárním prstencem, která je od nás vzdálena 130 miliónů světelných let. Neobvyklý disk prstencové struktury u těchto galaxií ještě není plně vysvětlen. Jedna z možností je ta, že polární prstence jsou pozůstatkem obrovských srážek mezi dvěma galaxiemi někdy v dávné minulosti, pravděpodobně před miliardou let. Z jedné galaxie se stal rotující vnitřní disk z červených hvězd. Mezitím jiná menší galaxie, která se "odvážila" vstoupit do kolize byla pravděpodobně poškozena nebo zničena. Během srážky plyn z menší galaxie byl "přivlastněn" větší galaxií a vytvořil se nový prstenec prachu, plynu a hvězd, který se otáčí kolem vnitřní části galaxie skoro kolmo vůči starému disku. To je vlastně onen polární prsten, který mi pozorujeme za použití HST a jeho WFPC2 kamery, při složení snímků v rozdílných barvách (v modré, zelené a blízké infračervené).

HST snímek zřetelně rozlišuje strukturu této neobvyklé galaxie, která byla odhalena nedávno za použití největších pozemských dalekohledů. Byly také zjištěny charakteristiky, které předtím nebyly známy. Snímek nás utvrzuje v tom, že v střední oblasti je koncentrován jas jemně oranžového světla, které nasvědčuje tomu, že se jedná o hustý systém tvořený staršími hvězdami s menším obsahem prachu a plynu. Předpokládáme, že toto je typický střed rozměrné galaxie, která se postupně změnila určitým způsobem, při kterém byl vytvořen složitý polární prstenec. Středové tmavé pruhy jsou vytvořeny tím, že skrze mraky plynu a prachu v prstenci, který je umístěný mezi nás a vnitřek galaxie, neprochází světlo. Zde jsou místa, kde se vytvářejí hvězdy u většiny galaxií a NGC 4650A není žádnou výjimkou. Jasné modravé chomáčky, které jsou vidět zvláště v krajních částech prstence jsou oblasti, kde se vytváří nové mladé hvězdy.

Polární prstenec se zdá být velmi deformovaný. Není zde pozorována pravidelná spirálovitá struktura a díky vytváření mladých hvězd není prstenec vytvořen v jedné rovině. Toto se zdá typické a pro Polar Ring Science Team to může být vodítko k určení vývoje této neobvyklé galaxie.

Protože polární prstenec je protažen hluboko do galaktického hala NGC 4650A, obstarává jedinečnou příležitost mapovat skrytou temnou hmotu, která podle mínění nejvíce obklopuje galaktický disk. Nazývá se temnou hmotou proto, protože neemituje světlo a tudíž ji můžeme odhalit skrze její gravitační účinky na okolní prostor. Temnou hmotou se vysvětluje jev, proč hvězdy v disku ve většině spirálních galaxií se pohybují konstantní rychlostí kolem galaktického jádra, nehledě na jejich vzdálenost od osy otáčení. Tento pohyb není v souladu s pohybem planet kolem Slunce, neboť zde čím je planeta dále od Slunce, tím se pohybuje kolem něho pomaleji. Stálá rychlost potřebuje dodatečné gravitační působení a proto se hovoří u galaxií o temné hmotě.

NGC 4650A má starý rotační disk a temnou hmotu kolem sebe, což se projevuje protažením polárního prstence. Zarovnání prstenu podél pólů vnitřního disku dovoluje vědcům zkoumat rozdělení temné hmoty. Označení NGC 4650A znamená že tato galaxie je nejjasnější složkou z dvojice galaxií označených 4650 v "New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars", který astronomové znají jako "NGC". Tento katalog byl vydán J.L. Dreyerem v roce 1888. Tento katalog je založen na pozorováních Williama a Johna Herschela.

(podle STScI-PRC99-16 z 6.5.1999 připravil PH)