HST NAŠEL DALŠÍ SVĚDECTVÍ GALAKTICKÉHO KANIBALISMU
Ray Villard, Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD
Carl Grillmair, California Institute of Technology, Pasadena, CA

Mezinárodní tým astronomů využívající kosmický dalekohled objevil systém hvězdokup, který byl pravděpodobně vytvořen během destrukce mateřských galaxií.
Mimořádně kvalitní rozlišovací schopnost HST vědcům umožnila identifikovat třídu malých a velmi slabých hvězdokup, nacházejících se v centrální části galaxie NGC 1316, což je obří eliptická galaxie v jižní části souhvězdí Fornax. Mnohé z těchto hvězdokup jsou tak malé, že sotva drží pohromadě vzájemnou gravitací nebo hlavními hvězdami.

Takové kupy jsou obecně časté ve spirálních galaxiích jako je např. naše Galaxie ale výskyt v eliptických galaxiích byl velmi zřídkavý. Astronomové podle těchto výsledků usuzují, že tyto kupy náleží k posledním pozorovatelným zbytkům galaktického kanibalismu v NGC 1316.
O tom, že sama galaxie NGC 1316 spolikala jiné galaxie svědčí proudy plynu ve tvaru doutníku. Vědci se domnívají, že jde o zbytky na plyn bohatých galaxií, které kolidovaly a splynuly s galaxií NGC 1316 někdy během posledních několika stovek milionů let. Další známky o takovém ději jsou oblouky a vějíře hvězd proudící z okrajových oblastí galaxie.Galaxie NGC 1316 je obrovským zdrojem rádiových vln, které vznikají v masivní černé díře nacházející se v centru galaxie. Zbytky plynu "požrané" galaxie proudí směrem k centru galaxie NGC 1316, kde již navždy skončí jako potrava černé díry a poskytnou energii potřebnou k neustálým energetickým jetům materiálu táhnoucí se až do vzdálenosti 250000 sv. let.

Tým vědců vedený Carlem Grillmairem z California Institute of Technology, použil přístroj Wide Field Planetary Camera 2 umístěný na kosmickém dalekohledu HST k systematickému studiu hvězdokup kolem relativně blízkých eliptických galaxií. Jejich studie byla publikována v tiskovině Astronomical Journal se zaměřením na kulové hvězdokupy, které jsou kulovými shluky hvězd stovek a tisíců či dokonce milionů členů. Nové výsledky dávají nové světlo na dynamiku kolizí galaxií a splývání, což jsou jevy, které byly relativně časté zejména v ranných stádiích Galaxie.

Vysoké rozlišení HST vědcům dovolilo studovat hvězdokupy mnohem slabší než ty, které mohou detekovat pozemské teleskopy. Studiem jasností, barev a rozložením těchto hvězdokup v rámci jejich mateřských galaxií se týmu podařilo lépe porozumět pochodům, jakým se galaxie vyvíjí.

I když bývají obří galaxie obklopeny tisíci kulovými hvězdokupami, snímky z HST galaxie NGC 1316 jich zachycují překvapivě málo. Místo toho vědecký tým objevil velkou populaci mnohem slabších hvězdokup, každá obsahujících jen několik tisíc hvězd. Na základě předchozích objevů kosmického dalekohledu velmi jasných, velmi modrých a velmi mladých kulových hvězdokup v centrech galaxií, které v nedávné minulosti prodělali sloučení, byly Grillmair a jeho tým překvapeni, že objevili pouze tyto staré a relativně slabé.

"Hvězdokupy jsou příliš staré na to, aby se v nich během kolizí rodily hvězdy. Kolizemi vznikají husté zbytky látky, které dnes pozorujeme ale nemají však dlouhého trvání. Bývají roztrhány galaktickými gravitačními silami," řekl Grillmair. "To znamená, že zárodky nových hvězd se musí vytvořit v ranné fázi kolize a nebo náleží ke galaxii, která se nachází v blízkosti NGC 1316. Následným snímkováním z HST a spektroskopickým pozorováním budou astronomové schopni detailně studovat jak se během fáze splývání galaxie obnažuje.

Členové týmu Carla Grillmair (SIRTF Science Center/California Institute of Technology), jsou Duncan Forbes (University of Birmingham), Rebecca Elson (University of Cambridge) a Jean Brodie (University of California). Space Telescope Science Institute pracuje pod Association of Universities for Research in Astronomy, Inc. (AURA) pro NASA s kontrakty NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD. Hubble Space Telescope je projekt mezinárodní spolupráce mezi NASA a European Space Agency (ESA).

(podle STScI PR9906 z 18. 2. 1999 přeložil DH)