PODLE HST JSOU VELKÉ HVĚZDNÉ DISKY JEVIŠTĚM PRO ZROZENÍ PLANETY
Don Savage Headquarters, Washington, DC
Nancy Neal Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD
Ray Villard, Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD

Dramatické obrázky záhadných disků prachu obklopujících mladé hvězdy dávají astronomům nový pohled na rané období formování planetárních systémů. Ačkoli tyto obrázky z NASA HST neukazují přímo planety na discích HST vidí zřetelný pohled na potencionální planetární konstrukční zóny. Obrázky také nabídnou pohled, jak to asi vypadalo před 4.5 miliardami let, když se formovala naše Země ve sluneční soustavě. Sluneční soustava začala kondenzovat z "lívance" - jako disk prachu a plynu vystředěný kolem mladého Slunce.

Ačkoli více než deset možných extrasolárních planet bylo odhaleno během několika posledních let, astronomové postrádají detailní obrázky prostředí kolem nově narozené hvězdy, kde se formují planety. Dokonce u blízkých hvězd se formují oblasti cirkumstelárních disků.

"Zatímco existence těchto disků byla zjištěna již dřívějšími infračervenými a radiovými pozorováními, HST obrázky teprve teď odhalí nové detaily, jako jsou velikost disku, tvar, tloušťka a orientace v prostoru," řekla Deborah Padgettová z Caltech Infrared Processing a Analysis Center, Pasadena.

Padgettové skupina užívá na HST zařízení NICMOS, který umožňuje pohled skrze temný prach a mraky do okolí šesti neobyčejně mladých hvězd, které jsou od nás vzdáleny 450 světelných let v souhvězdí Býka. Důkaz pro přítomnost prachových disků byl nalezen u všech šesti hvězd ve tvaru temného pásu napříč jasnou oblastí kolem každé hvězdy. Předpokládané disky mají velikost 8-16 krát větší než je průměr dráhy planety Neptun kolem Slunce.

"NICMOS obrázky ukazují tmavé chomáče a jasné světelné paprsky nad a pod prachovou linií, což dává náznak toho, že materiál se ještě formuje v tomto disku a že se zde objevují jety vycházející z mladé hvězdy," dodává Padgettová. Padgettová oznámila tyto výsledky v březnu 1998 v časopisu Astronomical Journal.

(podle relace NASA 99-10 z 9.2.1999 připravil PH)
ZAŘÍZENÍ NICMOS ODHALILO SKRZE PRACH MLADÉ HVĚZDNÉ DISKYTato Šestice obrázků byla pořízena NASA HST teleskopem za pomocí Near-Infrared Camera a Multi-Object Spectrometer (NICMOS). Všechny objekty jsou extrémně mladé hvězdy 450 světelných let daleko v souhvězdí Býka. Většina mlhovin je složena z malých prachových částic kolem hvězd, které jsou vidět díky odraženému hvězdnému záření. Barevné kódování je jednoduché, neboť největší oblasti jsou tvořeny prachem, který je vystižen červenou barvou.

[Levý horní obrázek]: CoKu Tau/1. Tento obraz zachycuje nově narozený dvojhvězdný systém, CoKu Tau/1, který leží ve středu čtyř světelných "křídel", která jsou vysunuta 75 miliard mil od hvězdného páru. "Křídla" ohraničují oblasti kolem hvězdy, kde je vidět jasný výtok plynu. Slabá, temná linie, která se táhne zleva doprava binárního systému svědčí o přítomnosti prachového disku nebo prstence kolem dvou mladých hvězd.
[Nahoře ve středu]: DG Tau B - je zajímavým příkladem doplňkové spolupráce infračerveného pohledu zařízení NICMOS k vizuálnímu pohledu kamery WFPC2 na tentýž objekt. Kamera WFPC2 zdůrazňuje jet vycházející ze systému, zatímco NICMOS proniká k prachu do blízkosti hvězdy, jasná linie 50 miliard mil dlouhá zachycuje vytvářející se velký disk kolem mladé hvězdy. Mladá hvězda se zde jeví jako jasný červený bod v rohu mlhoviny v profilu písmene V.

[Horní pravý obrázek]: Haro 6-5B - je obrázek mladé hvězdy Haro 6-5B, který ukazuje dvě jasné oblasti oddělené temnou linií. Jak je vidět na WFPC2 snímku téhož objektu jasné oblasti reprezentují svit hvězdy odražený na vrchním a dolním povrchu disku, který je tlustější na koncích než ve svém středu. Nicméně infračervený pohled odhalí mladou hvězdu právě nad prachovou linií.

[Dolní levý obrázek]: I04016 - je velmi mladá hvězda ještě uvnitř hlubokého prachového zámotku, který je zachycen na tomto snímku IRAS 04016+2610. Hvězda je vidět jako jasný načervenalý bod v základně mlhoviny mísového profilu, která má největší průměr 100 miliard mil. Mlhovina vzniká z prachového materiálu padajícího na cirkumstelární disk, který je viděn jako neúplný tmavý pás vlevo od hvězdy. Náhrdelník jasných bodů nad hvězdou je artefakt.

[Dolní obrázek ve středu]: I04248 - je obrázek IRAS 04248+2612, infračervený pohled očima zařízení NICMOS skrze prachový mrak, který odhaluje vytvářející se dvojhvězdný systém. Mlhovina má průměr alespoň 65 miliard mil. Mlhovina je vytvořena z materiálu, který byl ejektován z mladého hvězdného systému. Ze zřejmého "ostrého" okraje mlhoviny lze usuzovat na to, že prstenec nebo disk prachu a plynu obklopuje dvě hvězdy.

[Dolní pravý obrázek]: I04302 - tento obrázek ukazuje IRAS 04302+2247,  hvězdu skrytou před přímým pohledem osvětlenou mlhovinou. Mlhovina je rozdělena na dvě části prachovým diskem, který vytváří tmavý pás napříč středem obrázku. Disk má průměr 80 miliard mil (15 krát průměr dráhy planety Neptun kolem Slunce). Hmotnost je srovnatelná s naší sluneční mlhovinou, když se rodila naše sluneční soustava. Tmavé mraky a jasný chomáč nad a pod diskem naznačuje přítomnost prachu a plynu.

(podle STScl-PRC99-05a z 9.2.1999 připravil PH)
HST VIDÍ DISKY KOLEM MLADÝCH HVĚZD
 [levý horní snímek]: Tento WFPC2 obrázek ukazuje objekt Herbig-Haro 30 (HH 30), prototyp mladé hvězdy obklopené slabým tmavým diskem a emitovanými plynnými jety. Disk se táhne napříč snímkem v délce asi 40 miliard mil a rozděluje mlhovinu na dvě části. Centrální hvězda je schována přímému pohledu, ale její světlo se odráží od horního a dolního povrchu disku a od načervenalé mlhoviny. Plynné jety jsou zachyceny zelenou barvou.  Kredit: Chris Burrows (STSCI), WFPC2 vědecký tým NASA

[Pravý horní obrázek]: DG Tauri B se zdá velmi podobný jako HH 30,s proudy a střední tmvou linií s odraženým světlem hvězdy na okraji. V tomto WFPC2 snímku je prachová linie mnohem tlustší než bylo vidět u HH 30. To indikuje, že prachový materiál je ještě v procesu padajícím na neviditelnou hvězdu a disk. Jasný jet se táhne do vzdálenosti 90 miliard mil od systému. Kredit: Chris Burrows (STScI), WFPC2 vědecký tým NASA

[Levý dolní obrázek]: Haro 6-5B je disk obklopen směsí mraků prachu a plynu. Na obrázku pořízeném kamerou WFPC2, je centrální hvězda zčásti zakryta diskem a děrami se mohou emitovat krátké jety (zelená barva). Temný disk se táhne napříč v délce 32 miliard mil a úhlu 90 stupňů vůči jetům. Kredit: John Krist (STScI), WFPC2 vědecký tým NASA

[Pravý dolní obrázek]: HK Tauri je první příklad mladé dvojhvězdy s diskem kolem jednoho člena páru. Slabý temný disk je osvětlený zářením skryté centrální hvězdy. Nepřítomnost jetů indikuje, že hvězda není v aktivním stavu akrece hmoty z disku. Disk má průměr 20 miliard mil. Světlo primární hvězdy vystupuje na horní straně obrázku. Kredit: Karl Stapelfeldt (JPL), kolegové a NASA

(podle STScI-PRC99-05b z 9.2.1999 připravil PH)