NEJNOVĚJŠÍ HLUBOKÝ POHLED DO VESMÍRU
Ray Villard, Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD
Robert Williams, Space Telescope Science Instutute, Baltimore, MD

HST otočil svůj "zrak" k jižnímu nebi, kde sledoval koridor 12 miliard světelných let skrývající v sobě různý sortiment několika tisíc viditelných galaxií. Pozorování bylo označeno Hubble Deep Field South (HDF-S) s velkým počtem galaxií přístupných astronomům pro rozluštění historie vesmíru.


Tento nový vzdálený pohled doplňuje původní snímky HST, které byly rovněž označovány, jako hluboké pohledy do vesmíru, z konce roku 1995. Tehdy HST mířil na malý prostor v blízkosti Velkého vozu na severní polokouli.

Snímek, který přinášíme v dnešní příloze EAI 347 (horní) zachycuje oblast v souhvězdí Tucana v blízkosti jižního pólu. Deset dnů trvající pozorování bylo provedeno v říjnu 1998 skupinou astronomů z Space Telescope Science Institute (STScI), Baltimore a skupinou z NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD. Dnes je toto pozorování zpřístupněno pro celosvětové společenství astronomů pro další výzkum a pro širokou veřejnost, která se zajímá o vzdálené oblasti vesmíru.

"Jižní pole je oblast, která skýtá možnost studia minimálně na dalších pět let," řekl Robert Williams, astronom STScI, který jako ředitel STScI využil svůj čas pro kampaň na prvních snímcích "hlubokého vesmíru" a dohlížel na nejnovější pozorování.

"Očekáváme s velkým nadšením, že tato nová sada snímků bude mít vliv dramatický vliv na celou astronomii jako vědu. HST hluboký pohled odkrývá velký, dosud nespatřený "střípek" vesmíru a zpřístupňuje ho k výkladu a porozumění."
HDF-S by mohl potvrdit obecný předpoklad, že vesmír by měl být v každém směru stejný. Dvě "hluboká" pole teď dávají astronomům dva "základní vzorky" vesmíru pro lepší porozumění historie kosmu. Dvojice pozorování může tvořit srovnání různých oblastí vesmíru jako celku.

Nové "hluboké" pole opatřuje astronomický zlatý důl pro největší pozemské dalekohledy umístěné na jižní polokouli, aby prováděly další sledování galaxií a měřily jejich vzdálenosti.

Všechny nové kamery na HST a další přístroje byly zaměřeny na oblohu a současně prováděly pozorování. Space Telescope Imaging Spectrograph byl použit k rozložení světla z kvasaru (jasné, aktivní jádro vzdálené galaxie) na tomto pohledu. Světlo z kvasaru cestuje skoro tři čtvrtiny cesty napříč vesmírem a odhaluje trojdimensionální strukturu vesmíru. Neviditelné mraky pravěkého vodíku ležící mezi námi a miliard let vzdálenými kvasary se dají detekovat v přicházejícím světle kvasarů. Kvasar je takový skvělý světlomet, který prosvěcuje tuto "mlhu" vodíku.

Na projektu HDF se podílí stovky astronomů na celém světě. Obsáhlé závěry byly sepsány na základě pečlivého studia nesčíslně velkého množství galaxií podél směru pohledu HST. Závěry o podílu hvězd na utváření a vývoji galaxií tvoří základ stavby vesmíru. HDF jako projekt je vybrán jako vzor jak vesmír vypadá. Byl nutný další vzor k potvrzení předpokladu, který byl vytvořen snímáním jižní části oblohy.

Nová krajina na snímku v souhvězdí Tucana je blízko jižního nebeského pólu. Ostrý zrak HST dovoluje astronomům třídit galaxie podle tvarů. Obrázku dominuje překrásná galaxie, která má "větrníkovou" strukturu podobající se naší Mléčné dráze. Obrázek také obsahuje různé formy tvarů nepravidelných galaxií, které vznikají po srážce galaxií. Eliptické galaxie se jeví nápadně načervenalé skvrnky. Hvězdy v popředí patří do naší Mléčné dráhy a jeví se na tomto snímku jako jasné body s "difrakčními špičkami" což je artefakt vznikající optikou dalekohledu. Barvy na obrázcích jsou přirozené představení galaxií a hvězdné populace. Modrá odpovídá mladým horkým hvězdám.

Červená označuje starší hvězdy, světlo hvězd se rozptyluje na prachu, nebo světlo velmi vzdálených hvězd je posunuto do červené oblasti vlivem expanze vesmíru. Space Telescope Science Institute je ovládaný Association of Universities for Research in Astronomy (AURA) pod vedením NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD. HST je projekt mezinárodní spolupráce NASA a ESA.

(podle STScI-PR98-41 z 23.11.1998 připravil PH)
JIŽNÍ HLUBOKÝ SNÍMEK Z HST - NĚKOLIK OKEN DO VESMÍRU

Kosmický dalekohled namířený na malý kousek oblohy v okolí jižního nebeského pólu použil všechny své přístroje k tomu, aby toto oblast jimi prozkoumal. Tak zvaný Hubble Deep Field South (HDF-S), je nový, doplňkový záběr k původnímu Hubble "deep field" pořízenému koncem roku 1995. V té době HST mířil na malý kousek oblohy právě na opačné straně, do oblasti severního pólu.

[spodní levý] - pečlivě zvolená oblast ze snímku HDF-S v souhvězdí Tucana snímkovaná pomocí 4-m Blanco teleskopu na observatoři Cerro Tololo Inter-American Observatory v Chile. Zorné pole má 15 obloukových minut, což je přibližně poloviny průměru Měsíce v úplňku. Ohraničeny jsou oblasti, které sledovaly tři přístroje na HST.

[horní levý] - Dosud nejhlubší snímek v ultrafialové části spektra vesmíru, který kdy byl pořízen. Zachycuje galaxie až do 30 mag. I přes vzdálenost 12 miliard světelných let ze snímku září tento vzdálený kvasar (z = 2.2). Většina galaxií zobrazených na snímku se nachází mezi námi a kvasarem. Snímek pořídila kamera na HST nesoucí označení Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS). Přístroj STIS zaznamenal kolik neviditelných mezihvězdných mračen vodíkového plynu ovlivňuje světlo od kvasaru. I některé z galaxií na snímku mohou mít souvislost těmito mračny.

[pravý horní] - Na tomto snímku z přístroje HST Hubble Wide Field Planetary Camera 2 (WFPC2) se zachytilo několik tisíc předtím nespatřených spirálních, eliptických a kolidujících galaxií. Snímek je překvapivě podobný WFPC2 snímku severní oblasti. Na plně barevném snímku je možné též odhadnout vzdálenosti a stáří galaxií.

[pravý spodní] - Snímek z přístroje Hubble Near Infrared a Multi-Object Spectrometer (NICMOS) zachycuje "neviditelné světlo" přicházející z přicházející od hvězd zakrytých v prachu galaxií a galaxií, které jsou tak daleko, že světlo od nich pochází až z oblasti za červeným koncem viditelného spektra.
Kredit: R. Williams (STScI), the HDF-S Team, a NASA

(podle STScI-PRC98-41b přeložil DH)