VELIKÉ OHNIVÉ KOULE
Yves Grosdidier, Universitie de Montreal, Montreal, Canada


HST zaznamenal snímek, který připomíná ohňostroj. Jedná se o snímek hvězdy WR124, která je obklopena horkým chomáčem plynu, který je vypuzen do prostoru rychlostí vyšší než 120000 km za hodinu. Velmi nevšední je obrovský útvar žhavého plynu kolem hvězdy, který má vláknitou a chaotickou strukturu a připomíná navenek skořápkovou stavbu. V dané struktuře se vyskytují různě žhavé proudy plynu ze žhavé hvězdy, které byly detekovány prostřednictvím spektroskopických pozorování. HST rozlišil přímo mlhovinu M1-67 kolem výše zmíněné hvězdy WR124 (na obrázku v naší příloze EAI 346 je uvedeno označení hvězdy WR224, otázkou je, co je správně). Mlhovina má skvrnkovitou strukturu. Každá ze skvrnek má hmotnost asi 30 hmotností Země. Centrální horká hvězda je zařazena do skupiny Wolf-Rayetových hvězd. Tato poměrně vzácná přechodná skupina velmi žhavých hvězd (teplota kolem 50 000 Kelvinů) je charakteristická prudkou ejekcí materiálu. Skvrnky mohou být výsledkem divokého hvězdného větru a vytváří nestabilní chomáče. Okolní mlhovina má pravděpodobně stáří kolem 10000 let, což znamená že se jedná o mladý objekt, který můžeme zařadit do mezihvězdného prostředí. Hvězda je od nás vzdálena 15000 světelných let v souhvězdí Sagittarius. Snímek byl pořízen kamerou WFPC2 v březnu 1997. Obrázek je proveden ve falešných barvách, aby se odhalila detailní struktura mlhoviny.

Kredit: Yves Grosdidier (University of Montreal and Observatoire de Strasbourg, Anthony Moffat (Universitie de Montreal), Gilles Joncas (Universite Laval), Agnes Acker (Observatoire de Strasbourg ) a NASA

(podle PRC98-38 z 3.11.1998 připravil PH)