NAFOUKLÉ KOSMICKÉ BUBLINY


Tento snímek je z kosmického dalekohledu HST a ukazuje expandující obálku žhavého plynu obklopujícího horkou a hmotnou hvězdu v naší Galaxii. Tvar této obálce dal hvězdný vítr, který žene materiál pocházející z jasné hvězdy vlevo. Tato hvězda je 10 až 20 krát hmotnější než Slunce. Tyto prudké větry tvarují okolní materál - skládající se z plynu a prachu - do zakřivených tvarů bublin. Astronómové útvar nazvali Mlhovina bublina (NGC 7635). Mlhovina je vzdálena 10 světelných let, což je více než dvojnásobek vzdálenosti Země - sousední blízké hvězdy. Na tomto snímku je zachycena pouze část bubliny. Žhavý plyn ve spodním pravém rohu je hustá oblast materiálu, který byl zářením od centrální hvězdy vyfouknut do prostoru. Záření se zakusuje do plynu a vytváří roztodivné útvary. Tato interace také plyn ohřívá, což následně způsobuje že plyn září.
Vědci studující Mlhovinu bublina se snaží porozumět tomu jak hvězdy interagují s okolním materiálem.
Kredit: Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA)

(podle STScI-PRC98-31 z 21. 10. 1998 připravil DH)