NEJMLADŠÍ PLANETÁRNÍ MLHOVINA

Tento snímek byl pořízen přístrojem WFPC2 na umístěném na Hubbleově kosmickém dalekohledu a zobrazuje doslova dětská léta planetární mlhoviny Stingray (Hen-1357), nejmladší známé planetární mlhoviny.

Na originálním snímku se centrální hvězda nachází uprostřed zeleného prstence plynu. Průvodce centrální hvězdy je asi na 10 hodinách. Ostrý proužek plynu (na originálu v zelené barvě) je pravděpodobně slabý most od centrální hvězdy k průvodci, formován gravitační silou.

Snímek také ukazuje prstenec plynu (zelená barva) obklopující centrální hvězdu s bublinami vlevo dole a vpravo nahoře. Proud hvězdného materiálu, který je poháněn zářením z centrální horké hvězdy vytvořil dostatek tlaku k otevření otvorů v koncích bublin dovolujících plynu uniknout.

Červené čáry představují jasný plyn, který je vyhříván interakcí proudů plynu se stěnami bublin. Mlhovina má průměr jako 10 Slunečních soustav, ale její vzdálenost je 18 000 světelných let, což způsobuje, že ji vidíme, jako bychom viděli americký deseticent ze vzdálenosti 1,6 km.

Mlhovinu Stingray vidíme ve směru jižního souhvězdí Oltář (Ara). Barvy na originálním snímku jsou vyzařované dusíkem (červená barva), kyslíkem (zelená) a vodíkem (modrá). Použité filtry byly v pásech N II, O III a H-b. Pozorování bylo provedeno v březnu 1996.

Credit: Matt Bobrowsky, Orbital Science Corporatiod a NASA.

(podle relace NASA z 2.4.1998 připravil LB)