VZDÁLENÉ KUPY GALAXIÍ MOHOU POODHALIT OSUD VESMÍRU

Don Savage, Headquarters, Washington, DC

Bill Steigerwald, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD

Ray Villard, Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD

Přehlídka kup galaxií z kosmickým dalekohledem HST objevila dosud nejvzdálenější kupy galaxií. Pokud se vzdálenosti a hmoty kup potvrdí pozorováním z pozemských dalekohledů, může přehlídka přinést pohled na to, jak rychle byly galaxie formovány po Big Bangu do hmotných velko-škálových struktur a přinést nám odpověď na otázku jaký bude konečný osud vesmíru.

Podle teoretických modelů se ukazuje, že pokud kupy galaxií nebudou dostatečně hmotné a velmi vzdálené, může to znamenat, že vesmír neobsahuje dostatečnou hmotu pro gravitační zastavení expanze. Modely předvídají, že takový vesmír s nízkou hustotou vytvořil většinu svých kup galaxií dlouho v minulosti.

Asi 10 až 20 nejvzdálenějších kup galaxií v přehlídce HST může být vzdáleno více než sedm miliard sv. let, což znamená, že kupy a jejich populace desítek, či možná stovek galaxií v každé kupě byly plně vytvořeny v ranném vesmíru.

Současné odhady vzdáleností jsou založeny na barvách galaxií nacházejících se v každé kupě. Pokud je kupa vzdálenější, jeví se červenější - efekt známý jako rudý posuv - hvězdy a galaxie se od nás vzdalují vysokou rychlostí. Přesněji lze vzdálenost určit pomocí spektrografů umístěných na pozemských teleskopech.

Přehlídka HST obsahuje 92 nových kup galaxií, které nebyly během sedmileté prohlídky oblohy známé jako Medium Deep Survey. Tento projekt byl veden týmem astronomů z Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA. Tým pracuje pod vedením prof. R. Griffitha a vědce Dr. K. Ratnatunga. Katalog obsahuje malé vzorky polí oblohy, ale pokrývá přes 300 náhodných směrů. Kupy galaxií byly objeveny pomocí automatizované procedury týmem Carnegie Mellon.

Tento tým poprvé identifikoval v náhodných polích HST velké eliptické galaxie. Poté byla použita automatizovaná procedura vyhledávání galaxií kolem velkých eliptických galaxií pomocí statistických metod. Předpoklad byl, že galaxie náležící ke stejné kupě, mají stejný excess. Tato procedura pomůže rozlišit kupy galaxií od jednotlivých galaxií v poli, které jsou na obloze rozmístěny rovnoměrně. Ke studiu a měření vzdálenosti těchto kup musí být použity velké nové pozemské teleskopy.

Kompletní katalog galaxií můžete najít na WWW na http://astro.phys.cmu.edu/mds/ Pozorování z HST bude publikováno v Astronomical Journalu.

Členové výzkumného týmu jsou: E. J. Ostrander; K. U. Ratnatunga a R. E. Griffiths, Department of Physics, Carnegie Mellon University. Space Telescope Science Institute pracuje pod Association of Universities for Research in Astronomy, Inc. (AURA) pro NASA, v kontraktu s Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD. Hubble Space Telescope je projekt mezinárodní spolupráce mezi NASA a European Space Agency (ESA).

(podle informací STScI-PR98-27 z 27. 8. 1998 přeložil DH)