HST ODHALIL PRACHOVÝ DISK KOLEM HMOTNÉ ČERNÉ DÍRY

HST odhalil prachový disk o průměru 3700 sv. let, který rotuje kolem černé díry o hmotě 300 milionů hmot Slunce. Černá díra se nachází v centru eliptické galaxie NGC 7052. Disk, pravděpodobně zbytek po starodávné kolizi galaxií bude černou dírou požírán ještě několik miliard let.

Protože přední okraj disku stíní více hvězd než zadní, jeví se tmavší. Je tomu tak i proto, že modré světlo prach absorbuje lépe než červené. Disk se tak jeví červenější než galaxie (stejný jev způsobuje, silně červenou barvu Slunce při západu v odpoledni, kdy máme kouřmo).

Tento snímek pořídil Kosmický dalekohled NASA pomocí přístroje Wide Field and Planetary Camera 2 ve viditelném světle. Nejmenší detaily, které vidíme měří 50 sv. let.

Ke sledování vodíkové a dusíkové emisní čáry disku vědci použili přístroj HST Faint Object Spectrograph (který v r. 1997 nahradil STIS spektrograf). Měření ukázalo, že disk rotuje rychlostí 546000 km/h ve vzdálenosti 186 sv. let od centra galaxie.

Rotační rychlost nám přímo poukazuje na gravitační sílu, která žene plyn do černé díry. I přesto, že hmotnost černé díry je nyní 300 miliony hmot Slunce, má stále pouze 0.05 procenta celkové hmoty galaxie NGC 7052. Navzdory jeho rozměrům je disk 100 krát méně hmotnější než černá díra. Stále ale obsahuje dostatečné množství surového materiálu k vytvoření tří milionů hvězd podobných Slunci.

Jasná skvrna uprostřed disku pochází od světla hvězd, které jsou natlačeny kolem černé díry z důvodu silného gravitačního tahu. Tato koncentrace hvězd vyrovnává teoretické modely spojující hustotu hvězdy s centrální hmotou černé díry.

NGC 7052 je silný zdroj rádiového záření a má dva protilehlé 'jety' vycházející z jádra (jety jsou proudy energetických elektronů pohybujících se v silném magnetickém poli a produkující rádiovou energii).

Protože jety v galaxii NGC 7052 nejsou k disku kolmé, může to znamenat, že černá díra a prachový disk v NGC 7052 nemají společný původ. Jedna možnost je, že prach byl získán kolizí s malou sousední galaxií. A poté se zformovala černá díra. NGC 7052 je nachází v souhvězdí Vulpecula, 191 milionů sv. let od Země.

Kredit: P.P. van der Marel (STScI), Frank C. van den Bosch (Univ. of Washington) a NASA.

(podle informací STScI PR98-22 z 18. 6. 1998 přeložil DH)