HST POŘÍDIL MNOHOSTRANNÝ POHLED JAK SE KRMÍ ČERNÁ DÍRA

Douglas Isbell, Headquarters, Washington, DC

Ray Villard, Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD

Astronomové získali nebývalý pohled na nejbližší příklad galaktického kanibalizmu - hmotná černá díra, která je skryta v centru blízké galaxie se krmí na úkor menší galaxie při efektní srážce. Takový ohňostroj byl běžný v začátcích vesmíru, kdy se formovaly galaxie, ale řídký je dnes.

HST širokoúhlá kamera pořídila obrázek fúzující Centaurus A galaxie, která se také nazývá NGC 5128, zachycující v jasných barvách tmavý prachový pás galaxie. Modré kupy rodících se hvězd jsou v oranžovém pozadí plynu. Tato zajímavá galaxie je vzdálena asi 10 miliónů světelných let. Zachycuje kolizi s menší spirální galaxií. Za použití infračervené kamery a HST se astronomové ponořili do "zdi" prachu a v prvním přiblížení zjistili disk horkého plynu v němž se pravděpodobně skrývá černá díra, která vytváří gravitační vír a nasává materiál do svých útrob. Pravděpodobná černá díra je tak hustá, že její hmotnost odpovídá asi miliardě hvězd podobných Slunci a zaujímá prostor, který není větší než naše sluneční soustava.

"Nalezli jsme komplikovanou situaci disku uvnitř soustavy disků směrovaných do rozdílných směrů," říká Schreier. Není jasné zda černá díra byla od začátku přítomna v hostující galaxii nebo patřila ke spirální galaxii, která se dostala do jádra. Je možné, že černá díra je výsledkem splynutí páru menších černých děr, které žily ve dvou samostatných galaxiích.

Tým astronomů očekává další data z HST, aby bylo možno průběžně studovat disk a měřit pomoci spektroskopických pozorování jeho rychlost s jakou se materiál pohybuje kolem černé díry. To daleko lépe pomůže astronomům odhadnout hmotnost černé díry. Výsledky by se měly objevit 1. června 1998 v novém vydání časopisu Astrophysical Journal Letters.

(podle relace 98-71 z 14.5.1998 připravil PH)