BLÍZKÁ KUPA HVĚZD POSKYTUJE POHLED DO POČÁTKU VESMÍRU

Don Savage Headquarters, Washington, DC

Ray Villard Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD

Mohammad Heydari - Malayeri Paris Observatory, Paris, France

Kosmický dalekohled NASA HST pořídil "rodinný portrét" mladých velmi jasných hvězd, které se nachází ve svém "zárodečném" mraku žhavého plynu. Nebeský mateřský útulek, nazvaný N81, se nachází 200000 světelných roků od Malého Magellanova mračna, v podobě malé nepravidelné satelitní galaxie naší Mléčné dráhy. Jsou zde pravděpodobně nejmladší hmotné hvězdy, které kdy byly viděny v sousední galaxii.

Mlhovina nabízí jedinečnou příležitost detailního pohledu na "bouři", která doprovází zrození neobyčejně hmotné hvězdy se svítivostí kolem 300000 našich Sluncí. Podobný galaktický "ohňostroj" ve větším množství proběhl před miliardami let v raném vesmíru, kdy se vytvářelo nejvíce hvězd.

"Dává nám to nový pohled do fyzikálních mechanismů, které řídí formování hvězdy v daleké galaxii, která existovala již před velmi dávnou dobou," říká Mohammad Heydari-Malayeri, který vede mezinárodní tým astronomů, kteří udělali tento objev za použití HST kamery WFPC2.

Protože tyto hvězdy trpí nedostatkem těžkých prvků, tak se vyvíjejí podobně jako hvězdy na počátku vesmíru, které byly téměř výlučně z jednoduchých prvků, jako je vodík a hélium, které se vytvořily po Velkém třesku. Malý Magellanův mrak je jedinečná laboratoř pro studium formování hvězdy v raném vesmíru, protože je to nejlépe pozorovatelná galaxie obsahující hvězdy první a druhé populace tzv. "chudé na kov".

Tato pozorování ukazují, že hmotné hvězdy se mohou vytvářet ve skupinách. "Následkem toho je větší pravděpodobnost, že tyto hvězdy jsou členové dvojité, či vícenásobné soustavy," říká Heydari - Malayeri. "Mnohonásobné systémy budou značně ovlivňovat hvězdný vývoj ejekcí materiálu do okolního prostoru."

Tato značná rychlost ztráty hmoty z těchto hvězd je zřejmá na obrázku z HST, který odhalil tento jev z dramatického tvaru mlhoviny žhavého plynu, který vzniká mohutným hvězdným větrem a rázovými vlnami. "Je to bouřlivé prostředí typické pro oblast vývoje mladé hvězdy," dodává Heydari - Malayeri.

Věří, že jeden z členů hvězdokupy může být neobyčejně řídký a že se může jednat o přechodnou třídu super horkých hvězd (50000 stupňů Kelvinů) nazývaných Wolf-Rayetovy hvězdy. Tato hvězda představuje prudkou, přechodnou fázi existence hmotné hvězdy před konečnou explozí jako supernova.

"Jestliže se v budoucnu potvrdí pozorování HST, tento objev bude mít dalekosáhlý dopad na hvězdné evoluční modely," říká Heydari - Malayeri. "Je to z toho důvodu, že Wolf-Rayetův kandidát je slabší než jiné podobné hvězdy v této galaxii, v kontrastu s předpovědí těchto typů." Týmová práce bude nabídnuta k uveřejnění v evropském časopise Astronomy and Astrophysics.

Rozlišení HST dovoluje astronomům separovat na body 50 hvězd těsně nakupené v jádře mlhoviny o průměru 10 světelných let, což je nepatrně více než dvojnásobek vzdálenosti mezi Zemí a nejbližší hvězdou k našemu Slunci. Uzavřený pár hvězd je pouze třetinu světelného roku od sebe. HST pozorování N81 bylo prostě titulováno na "The Blob", protože její podrobné rysy nebyly rozeznatelné jinými dalekohledy.

The Space Telescope Science Institute je veden Sdružením univerzit pro vědu v astronomii (Association of Universities for Research in Astronomy) pod agenturou NASA, ve spolupráci s NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD. HST je společným projektem NASA a ESA.

(podle relace NASA 98-132 z 23.7.1998 připravil PH)