HST ZACHYTIL RODÍCÍ SE HVĚZDY V SRDCI GALAXIE

Přístroj WFPC2 na palubě HST opět exceloval. Zachytil oblast zrodu hvězd poblíž srdce spirální galaxie NGC 1808. Černobílý snímek vlevo je pořízen ze Země a poskytuje celkový pohled na galaxii. Barevný vložený obrázek (dole), pořízený HST poskytuje pohled na uzavřenou oblast v jádře galaxie, na jakési pařeniště, kde se energicky líhnou hvězdy.

Snímek ze Země ukazuje, že galaxie má nezvyklý deformovaný tvar. Většina spirálních galaxií má plochý disk, ale tato má ve svých vnějších spirálních ramenech oblaka prachu a plynu (pravý horní a levý spodní roh). Tento podivný tvar je důkazem, že NGC 1808 mohla v minulosti interagovat s jinou blízkou galaxií, asi s NGC 1792, která není na snímku. Taková gravitační interakce mohla mrštit plyn směrem k jádru NGC 1808, což odstartovalo prudký vznik nových hvězd, který je vidět na snímku z WFPC2, který je vpravo.

Vložený snímek z HST je složen ze snímků v červeném, infračerveném a H filtru. Červené a infračervené záření (na originálu snímku žlutě) představuje starší hvězdy, zatímco H filtr (modrá barva) znázorňuje oblasti zrodu hvězd. Na snímku jsou zobrazeny tyto různě horké oblasti falešnými barvami, aby se zdůraznilo energetické formování hvězd okolo galaktického centra. Tento překotný hvězdný zrod mohl být spuštěn rotací os nebo materiálem proudícím podél os směrem k centrálním oblastem.

Vlákna prachu jsou vyvrhována z jádra do slabého hala hvězd obklopujícího galaktický disk (směrem k levému hornímu rohu) masivními hvězdami, které vybuchly jako supernovy. Část galaxie zobrazená na tomto "širokoúhlém" snímku je veliká asi 35 000 světelných let.

Snímek vpravo, pořízený přístrojem WFPC2, představuje bližší pohled na bouřlivý vznik hvězd v galaktickém jádře. Hvězdokupy (modré barvy) jsou obklopeny hustými pruhy plynu a prachu. Tento snímek také ukazuje, že hvězdy se často rodí v kompaktních hvězdokupách uvnitř rodišť hvězd a že tyto oblasti jsou značně zakrývány hustým plynem a prachem. Nejjasnější uzel rodících se hvězd viditelný na snímku je pravděpodobně obrovská hvězdokupa, o průměru asi 100 světelných let, v blízkosti centra galaxie. Další hvězdokupy mají v průměru asi 10 až 20 světelných let. Celá oblast vzniku hvězd zobrazená na obrázku je veliká asi 3 000 světelných let.

Galaxie je od nás vzdálená asi 40 milionů světelných let a je viditelná z jižní polokoule. Snímek byl pořízen 14.8.1997 byl posledním z amatérských programů, které využívaly HST.

Kredit: Jim Flood, amatérský astronom při Sperry Observatory at Union College, New Jersey a Max Mutchler, člen Space Telescope Science Institute.

(podle informace NASA 98-12 z 22.3.1998 připravil LB)