HST ZÍSKAL INFRAČERVENÝ POHLED NA MĚSÍC, PRSTENCE A MRAKY

Kredit: Reta Beebe (New Mexico State University), a NASA

Přístroje na Kosmickém dalekohledu Near Infrared Camera a Multi-Object Spectrometer (NICMOS) poprvé studovaly Jupiterovu atmosféru a pořídily ostré snímky prstenců planety, měsíce a oblaků nacházející se ve vysokých vrstvách atmosféry.

Přítomnost metanu v Jupiterově atmosféře bohaté na vodík a helium umožnila, že přístroj NICMOS mohl zkoumat atmosféru planety a odhalit pásy vysoké oblačnosti. Pozorování ve viditelném světle nemohou poskytnout čistý obraz vysoké oblačnosti, protože oblačnost nacházející se pod nimi odráží tolik viditelného světla že výše položená oblačnost je přezářena. Metan nacházející se mezi střední oblačnou pokrývkou a vysokou oblačností absorbuje odražené infračervené světlo a proto oblaky nacházející se v horní atmosféře se jeví jasné. Vědci budou přístroj NICMOS používat ke studiu vysoké oblačnosti v Jupiterově atmosféře.

Snímky pak budou analyzovány spolu se záběry pořízenými ve viditelném světle a informace takto získané vědcům dají zřetelnější pohled na počasí panující na planetě. Mraky nacházející se v různých hladinách atmosféry nám poskytují jedinečnou informaci. Na Zemi, například mraky tvořené ledovými krystalky (cirry) nalezneme ve velkých výškách atmosféry. Oproti tomu voda (cumuly) se nachází nízko.

Kromě detailů oblačnosti ve vysokých vrstvách Jupiterovy atmosféry přístroj NICMOS dal také jasný pohled na prstence planety a měsíc Metis. Prstence vidíme téměř u okraje jako slabou čárku táhnoucí se z pravého horního rohu snímku NICMOS. V rovině prstenců můžeme spatřit měsíc Metis (jasný kruhový útvar na vnějším okraji prstence). Metis měří asi 40 km a krouží kolem planety ve vzdálenosti 128000 km.

Protože zorné pole přístroje near-infrared camera je malé, byly snímky složeny jako mozaika ze tří samostatných snímků exponovaných 17. září 1997. Barevná intenzita byla zvolena tak, aby vynikla vysoká oblačnost. Tmavá kruhová skvrna na disku Jupitera (uprostřed snímku) je artefakt zobrazovacího systému.

Členové týmu: Louis Bergeron (Space Telescope Science Institute), Nancy Chanover (NASA/Goddard Space Flight Center), a Amy Simon (New Mexico State University)

Snímky a originální komentář jsou dostupné přes WWW na http://oposite.stsci.edu/pubinfo/PR/97/37.html a http://oposite.stsci.edu/pubinfo/Latest.html nebo http://oposite.stsci.edu/pubinfo/Pictures.html. Také na našem WWW http://astro.sci.muni.cz/pub/hst1997/prc97-37.html jsou snímky s českými komentáři.