Zatím jsou tu jen dva stručné texty:

o užívání ovčí vlny jako stavební izolace vůbec -- arch.html, případně totéž v jiných formátech (latex, dvi, pdf),

a dále popis modelu krovu, kde je užita vrstva vlny se všemi výhodami, kterém poskytuje (to je použití, které nejvíce doporučuji) -- krov.html, případně totéž v jiných formátech (latex, dvi, pdf).

Jan Hollan, http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan