Rezenze různých textů, vztahujících se k životnímu prostředí, zejména ke klimatu a k tokům energie.