Astronomické programy

cirgulárka
K dispozici jsou zatím následující programy (soubory):
ODHADY.ARJ
Nová verze (2.0) vynikajícího programu Martina Plška na zpracování vizuálních pozorování. Do přehledné tabulky zadáte pomocí Argelanderových stupňů odhad proměnné hvězdy, komety či jiného objektu, jeho výšku nad obzorem a o víc už se nestaráte. Hned pod tabulkou je zobrazena grafická závislost jasnosti srovnávacích hvězd na argelanderových stupních a vy hned vidíte, s kterou hvězdou jste odhad přecenili či naopak podcenili. To je velmi výhodné při odhadech opravených o extinkci, nevíme-li přesně hodnotu tzv. extinkčního koeficientu kv (charakterizuje nám neprůhlednost atmosféry). Nová verze navíc umožňuje určit jasnost vícenásobné hvězdné soustavy, odečíst jasnosti několika hvězd a zjistit úhlovou vzdálenost dvou objektů. Na dalších listech souboru je zobrazena grafická závislost extinkce na výšce objektu nad obzorem. Soubor je určen pro Microsoft Excel 5.0 a vyšší.


Stránku vytvořili Martin Plšek a Kamil Hornoch.
Poslední úpravy: 9.6.1997
E-mail: xplsek01@stud.fee.vutbr.cz nebo hornoch@astro.sci.muni.cz