MISE NEAR SPLNILA VŠECHNY VĚDECKÉ CÍLE

Sonda je připravena k historicky prvnímu řízenému sestupu k povrchu planetky

 


Mise NASA, Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR), během níž byla poprvé v historii navedena kosmická sonda na oběžnou dráhu kolem planetky v letošním roce splnila všechny vědecké úkoly a nyní se pokusí o další prvenství: 12. února se uskuteční historicky první kontrolovaný sestup k povrchu planetky. Hlavním cílem kontrolovaného sestupu je pořízení detailních záběrů povrchu planetky 433 Eros, pokrytého balvany, nacházejícího se 316 milionů kilometrů od Země.

"Kosmická sonda NEAR Shoemaker byla nastavila vysoký standard v oblasti levného planetárního výzkumu," prohlásil Dr. Edward Weiler, Associate Administrator z Space Science, NASA Headquarters, Washington, D.C. "Tato mise nám poskytla odpovědi na široký okruh základních vědeckých otázek a stala se velmi populární zejména svými vynikajícími snímky. Tým z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, spolu s mnoha partnerskými institucemi přeje úspěch tomuto historicky prvnímu experimentu ve vesmírném výzkumu."

Kosmická sonda během své pětileté mise urazila vzdálenost 3.2 miliardy km. Sondu NEAR Shoemaker postavili v The Applied Physics Laboratory (APL), Laurel, Md. Stále poskytuje detailní pohledy na toto malé kosmické těleso. Od počátku rok dlouhé mise, během níž od 14. února 2000 obíhala kolem planetky Eros, sonda nasbírala desetkrát více dat, než se původně plánovalo.

Data zahrnují detailní model stanovený podle více než 11 milionů laserových pulsů; radarová a laserová data v prostředí slabé gravitace Erosu odhalily pevné, ale rozpraskané jádro; X-ray, gamma-ray a infračervené data určovaly její složení a spektrální charakteristiky; dále více než 160000 snímků kompletně pokrylo 34 km dlouhý povrch asteroid, pokrytý balvany, krátery a prachem.

"Odpověď na otázky jsme dostali, když oblety kolem asteroidu začaly. Nyní víme, že Eros je pevné těleso jednotného složení z materiálu pravděpodobně staršího než Země," řekl Dr. Andrew Cheng of APL, Project Scientist pro NEAR. "Ale také jsme objevili mnoho dalších věcí, které jsme neočekávali, že ani uvidíme a objevily se otázky, o kterých jsme na začátku mise neměli ani tušení. Vědci budou data z NEARu zkoumat celá léta."

"Na malém kousku povrchu uvidíme detaily ve vysokém rozlišení, očekáváme, že uvidíme procesy, jaké neznáme z žádného měsíce, ani žádného jiného tělesa," řekl Dr. Joseph Veverka, NEAR vedoucí imaging týmu z Cornell University, Ithaca, N.Y. "Například uvidíme některé balvany nespojené s povrchem. Také spatříme jemnou povrchovou strukturu materiálu, který se sype ze svahů, vyplňuje nížiny a vytváří plochy v kráterech - to vše za pomoci nízké gravitace na Erosu. Toto vše jsou části jedné velká skládanky a my potřebujeme nahlédnout ještě detailněji."

Textové pole: Předpokládané místo dopadu kosmické sondy NEAR Shoemaker 12. 2. 2001 na planetku (433) Eros.
Takový pohled se nám naskytne 12. února. Primárním cílem řízeného sestupu je získat nejdetailnější snímky Erosu, zejména jeho "sedlové" plochy - 10 kilometrů široké deprese, která vědce překvapila svými balvanovitými oblastmi a známkami úžlabin a pohoří. Sekundárním úkolem je pokus o manévr, který by v konečné fázi vedl k přistání sondy. Tím by se NEAR stala prvním průkopníkem ve vytváření letového plánu v oblasti přistávání na malých tělesech.

"Pro sondu, která je právě před okamžikem, kdy jí dojde palivo, a kdy splnila všechny vědecké úkoly, je to okázalý konec úspěšné mise," řekl NEAR Mission Director Dr. Robert Farquhar z APL. " Nyní se uskuteční něco, co nikdy předtím nebylo vyzkoušeno, složitý soubor manévrů, ale také velký risk."

Začátek čtyři hodiny trvajícího sestupu sondy NEAR Shoemaker je plánován na 10:31 EST. Proběhne manévr, který sondu odchýlí od její současné dráhy ve výšce 35 kilometrů od centra Erosu. Během sestupu bude probíhat snímkování, s jehož pomocí se určí přesná poloha a výška a také soubor časů pro délku závěrečného hoření motoru. Tato série zážehů je určena k tomu, aby se sonda zpomalila z rychlosti asi z 32 km/h na 8 km/h.

Sonda NEAR Shoemaker se přiblíží k povrchu tak, že kamera na palubě bude směrována směrem dolů a bude pořizovat snímek každou minutu. Poslední čisté snímky, které palubní kamera získá ze vzdálenosti přibližně 500 m mohou obsahovat povrchové detaily o velikosti kolem 10 centimetrů. Potom pracovníci řídícího střediska mise NEAR budou přijímat rozmazané obrazy, výšková data z laserového přístroje NEAR, Dopplerovská data o poloze a může dojít i ke ztrátě signálu. Podle okamžiku ztráty signálu bude možné odhadnout, kam sonda dopadla. Tento okamžik je plánován na 15 hod EST. Manévr budou simultánně pokrývat dvě antény systému Deep Space Network, v Madridu, Španělsko a v Goldstone, Calif.

"Celá sekvence zážehu motorů může dopadnout dobře, ale také musíme počítat s tím, že přistání nebude moc měkké," řekl Farquhar said. "Neznámá povaha vlastností povrchu velmi stěžuje jakékoli předpovědi, co se ze sondou stane. Zejména, když nebyla navržena k přistání. Můžeme jen doufat, že po přistání ještě uslyšíme signál od NEAR Shoemaker, který bude vypovídat o tom, že sonda stále žije."

Novinky, snímky a informace o ukončení mise jsou k dispozici na NEAR Web stránce na http://near.jhuapl.edu/media/index.html.


(podle informací JHU APL z 31. 1. 2001 přeložil DH)