PODÉLNÝ POHLED NA EROS

Tento snímek je pohledem po podélné ose Erosu. Byl pořízen kosmickou sondou NEAR Shoemaker 10. 3. 2000 ze vzdálenosti 206 km. Opět ukazuje mnoho povrchových útvarů objevených v minulých měsících, charakteristických pro tento drobný svět. Část povrchu, která je na snímku vyobrazena je pokryta krátery různých velikostí až do limitní rozlišovací schopnosti kamery. Mnohé z velkých kráterů, tak jako dva v levém horním rohu jsou nápadné svojí jasností ("albedem") vnitřních stěn. V levém horním rohu je také částečně vyfotografováno pohoří, jehož pás se vine skoro kolem celého Erosu.
Téměř u středu snímku se nachází několik širokých koryt nebo žlabů, táhnoucích se z pravého horního rohu směrem k levému dolnímu. Tyto žlaby jsou kolem 200 m široké. Na vzdáleném horizontu jsou těsně u horního okraje patrny tři obří balvany o průměry kolem 80 m (každý z nich je velký asi jako fotbalové hřiště).
Snímek zachycuje oblast o rozloze 10 km. Pro porovnání měřítek na asteroidu s pozemskými objekty je v levém dolním rohu zobrazena silueta známé výškové budovy v New Yorku.
(Snímek 0128058662, podle informací JHUAPL z 17. 3. 2000 přeložil DH)

MORFOLOGIE POVRCHU ASTEROIDU EROS

Jedenáctého března 2000 pořídila kamera kosmické sondy NEAR Shoemaker snímek, který zobrazuje severní polární oblast na asteroidu Eros. Záběr byl pořízen ze vzdálenosti 206 km a zachycuje oblast o rozměru 10 km. Většina povrchu severní polární oblasti asteroidu je silně kráterována a krajina v levé části (část "sedla") je kráterována méně. To naznačuje, že povrch byl modifikován během primárního formování. Rotační osa Erosu leží téměř rovnoběžně s orbitální rovinou, tak jako je tomu např. u Uranu a tím pádem "sezóny" trvají na planetce velmi dlouho. Nyní, panuje na severní polokouli léto a severní oblast je trvale osvětlována Sluncem. Slunce zde zapadne až v červnu (tento okamžik bude odpovídat pozemské podzimní rovnodennosti). Od toho okamžiku bude po 12 měsíců trvale osvětlován jižní pól Erosu, zatímco severní pól zůstane v temnotách.
(Snímek 0128166012 podle informací JHUAPL z 20. 3. 2000 přeložil DH)