ZAJÍMAVÉ ÚTVARY NA EROSU

Tento snímek je pohledem do sedlové oblasti na asteroidu Eros. Záběr byl pořízen ze vzdálenosti 204 km a ukazuje kráterovou oblast ve srovnání s povrchem v pravé části snímku. Sedlová oblast skýtá mnoho zajímavých strukturních rysů. Na levé stěně vidíme terén zasažený sérií kosmických úžlabin, které kopírují svažující se terén. Vpravo, na druhé straně, v horní části stěny sedla vidíme směrem dozadu se táhnoucí výrazné pohoří. Na celém snímku jsou vidět balvany. Rozlišení snímku dovoluje rozeznat útvary o velikosti kolem 20 m.

HRA STÍNŮ A SVĚTEL

Snímek je mozaikou, zachycující sedlovou plochu Erosu a útvar ve stínu, nacházející se v levé části. Snímek byl pořízen 3. března 2000 ze vzdálenosti 204 km nad povrchem. Na tomto snímku vidíme detaily o rozměru 20 m. Jedná se o dosud nejlepší záběr této oblasti. Slunce povrch planetky osvětluje od severovýchodu a útvary s výraznými stíny jsou tři velké krátery situované jeden vedle druhého. Dva největší měří 4-5 km v průměru. Protože Slunce se nachází velmi nízko vůči těmto kráterům, vrhají i malé topografické útvary dlouhé stíny a tudíž jsou snadno pozorovatelné. Díky těmto vynikajícím světelným podmínkám můžeme na stěnách kráteru rozlišit několik balvanů o velikosti od 50 do 100 m v průměru. Sedlo (v pravé části mozaiky) je relativně ploché, jen s několika impaktními krátery a několika žlábky od valících se balvanů. Ve vrchní části sedla je několik zakřivených žlábků, které jsou jasnější než okolní povrch. Neobvykle jasný útvar je také viditelný v kráteru, na levé horní straně mozaiky. Stěny kráteru se zdají být více odrazivé a jeho dno méně než sousední části asteroidu.
(Snímky v mozaice: 0127504836, 0127504898, 0127505146, 0127505208,0127505394, 0127505456)

TRIO KRÁTERŮ NA EROSU

Kosmická sonda Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR) pořídila levý snímek 11. února 2000) během svého přibližování se k Erosu ze vzdálenosti 2590 km. Snímek zachycuje srdcovitý tvar s depresí o délce 5 km. Mozaika snímků na pravé straně byla pořízena ze vzdálenosti 204 km 3. března 2000 a ukazuje, že tajemný srdcovitý tvar je ve skutečnosti tvořen 3 samostatnými krátery. Šikmé osvětlení Sluncem a nízké rozlišení prvního snímku umocňují dojem srdcovitého tvaru.

(podle informací JPL z 15. 3. 2000 přeložil DH)