SONDA NEAR TĚSNĚ U CÍLE

Snímek, který poslal 6. února přístroj Multispectral Imager umístěný na palubě sondy NEAR. Záběry ukazují pohledy na asteroid Eros ze vzdálenosti 6800 km. Přibližně v také vzdálenosti sonda NEAR již jednou kolem planetky prolétla. Stalo se tak 23. prosince 1998 (snímky vlevo). Aktuální snímky jsou vpravo.

Rozdíly ve vzhledu povrchu Erosu na těchto dvou časově vzdálených párech snímků lze připsat sezónním variacím v osvětlení Sluncem a úhlu pohledu kamery ze sondy NEAR. Během posledního průletu kolem planetky, voděla sonda Eros ze severu, v době, kdy mělo být na jižní polokoule planetky léto. Nyní, o 14 měsíců později panuje léto na severní polokouli planetky. Kosmická sonda nyní planetku vidí opět ze severu ale protože existují rozdílné poměry v osvětlení máme možnost sledovat téměř celý povrch planetky osvětlen Sluncem.

Snímky Erosu, pořízené za různého osvětlení a z různých pohledů jsou potřebné spolu pro globální pohledem na geologii planetky. V nejbližší době očekáváme snímky s vysokou rozlišovací schopností. Sonda NEAR bude navedena na oběžnou dráhu planetky a stráví tam přibližně jeden pozemský rok.

(podle informací JPL z 13. 2. 2000 přeložil DH)