MNOHOTVÁRNOST POVRCHOVÝCH ÚTVARŮ EROSU

Další snímky Erosu, které poslala sonda NEAR Shoemaker ukazují překvapivou rozmanitost zajímavých útvarů. Mnoho lidí předpojato speciálními kinematografickými efekty, které jsme mohli v poslední době spatřit také v našich kinech, líčí asteroidy jako malé kusy skal, jež na Zemi nasměruje nějaké cizí těleso a které nejsou pokryty nějakými zvláštními povrchovými útvary.

Tento snímek pořízený 17. dubna 2000 ze vzdálenosti 101 km ukazuje jak takový svět ve skutečnosti vypadá: kameny, pohoří, kruhové útvary. Daleko vlevo od středu snímku se nachází velký kámen o rozměru více než 70 metrů. Ve spodní části záběru se nachází část útvaru, který svou podstatnou částí pokračuje kolem středních oblastí planetky. I když se některé z malých kráterů zdají jako čerstvé a ostré, byla v minulosti většina z jejích okrajů zaoblena nemilosrdným bombardováním malými impaktními meteory.

(podle JHUAPL z 20. 4. 2000 přeložil DH)