KOSMICKÁ SONDA NEAR SHOEMAKER SE PŘIBLIŽUJE EROSU


Níže, stále níže,...

Tak jak kosmická sonda NEAR Shoemaker pokračuje ve svém sestupu na nižší dráhy kolem Erosu, získává stále menší a menší detaily povrchu planetky. Tento snímek pořídila 29. dubna 2000 z dráhy ve výšce 84 km, těsně před zapálením motoru, který ji navedl na dráhu ve výšce 50 km. Snímek ukazuje detaily o velikosti 7 m, stejně jako balvany o rozměru více než deset metrů. Pokrývá oblast 3.2 km napříč.

(Snímek 0132376638)

Letíme níže abychom získali detailní mapy

Od dubna až do srpna 2000 bude sonda NEAR Shoemaker z nízké dráhy mapovat Eros ve velmi vysokém prostorovém rozlišení. Snímky pokrývající celý steroid budou obsahovat útvary o rozměru 4 m. Tento snímek který je zaměřen jako zkušební detailní záběr byl pořízen 30 dubna 2000 z výšky 76 km. O hodinu později byl zapálen motor sondy a byla zaujata dráha ve výšce 50 km. Snímek ukazuje detaily o rozměru 6m a zabírá oblast 3 km.

(Snímek 0132482558)

Pohled z nízké dráhy

Tento snímek Erosu pořídila sonda NEAR Shoemaker 1. května 2000. Jedná se o první záběr z "nízké dráhy". Na dráze ve výšce 50 km sonda setrvá od května do srpna. Začne první fáze činnosti pro některé palubní přístroje. Aktivován bude X-ray / gamma -ray spektrometr, který začne mapovat chemické prvky, zatímco laserový měřič vzdálenosti bude určovat tvar Erosu s přesností na několik metrů. Ve stejném čase bude magnetometr hledat známky magnetického pole Erosu a near-infrared spektrometr bude určovat typy hornin.

Snímek obsahuje detaily o rozměru 4 m a byl získaný z výšky přesně 53 km. Pokrývá oblast 1.8 km. Vidíme na měn velké množství kráterů a balvanů o rozměrech kolem 8 m (jako tečky v povrchu). Velký pravoúhlý balvan v horním pravém rohu měří 45 m.

(Snímek 0132577092)

Pohled na obzor

Tento snímek Erosu získala sonda NEAR Shoemaker spacecraft 2. května 2000 z dráhy ve výšce 52 km. Ukazuje pohled na horizont Erosu. Oblast, kterou vidíme pokrývá 1.8 km. Tento částečný pohled nám dává ucelený záběr na všechny tři typy nejobecnějších útvarů na asteroidu: krátery, jejichž okraje byly zaobleny erozí od malých impaktů a pokrývky impaktních zbytků či regolitu (zbytkové částice po dopadu); změny v jasnosti materiálu ve stěnách kráterů a různě roztroušené balvany různých velikostí od téměř 100 m až po drobné, 8m kameny.

(Snímek 0132668988)

Světlo a stín

Nepravidelný tvar kráterů Erosu dává vznik zajímavým a nádherným scénám, ve kterých hraje hlavní roli Slunce, které šikmo osvětluje povrch planetky. To, že na Erosu není atmosféra a proto nedochází k sekundárnímu osvětlování odrazem od molekul atmosféry, dělá stíny téměř černé jako vesmír.

Tento snímek získala sonda NEAR Shoemaker spacecraft 2. května 2000, z výšky 50 km. Ukazuje jednu z nejpovedenějších kombinací světla a stínu. Celá scéna má rozměr 1.8 km. Výšky skvrn těsně u okrajů stínů např. u balvanu o velikosti 35 m (ten leží kousek od středu snímku) se zadají že se téměř "vznáší" nad povrchem. S trochou představivosti ve stínu spatříme teriéra ohýbajícího se nad miskou s obědem!

(Snímek 0132715862)

Stěny sedla

Jedním z nejzajímavějších útvarů na Erosu je "sedlo", které dává planetce tvar burského oříšku. Uvnitř sedla je málo impaktních kráterů, což značí, že geologické procesy tamní terén modifikovaly relativně pozdě.

Tento snímek vnitřku sedla získala sonda NEAR Shoemaker 5. května 2000 z výšky 52 km. Celá scéna měří 1.8 km a snímek obsahuje detaily o rozměru 4m. Jasný útvar, který se táhne z vrchu až dolů přes snímek je příkrý, ke Slunci orientovaný svah. Některá místa se zdají být vyvýšená, zatímco těsně u středu snímku se nacházíme uvnitř 200 m koryta. Balvan v pravém horním rohu snímku měří téměř 40 m.

(Snímek 0132899402)

Eros v perspektivě

Tak jak sonda NEAR Shoemaker poskytuje stále detailnější snímky povrchových útvarů planetky, můžeme je stále snadněji srovnávat s pozemskými objekty jako, silnice, stavby, stromy a jiné známé věci.

Tento snímek byl získán 4. května 2000 z výšky 50 km a ukazuje povrchové útvary různých velikostí. Celý záběr pokrývá asi 1.8 km. K lepší představivosti o rozměrech je ve spodní části měřítko známé Empire State Building. Lineární oblast ve spodní části mezi dvěma šipkami měří právě 60m a tamní krátery samotné měří kolem 800m.

(Snímek 0132926922)


(podle informací JHUAPL připravil DH)