KOSMICKÁ SONDA NEAR SHOEMAKER MÁ VADNÝ NEAR-INFRARED SENSOR


 

Jeden ze šesti vědeckých přístrojů umístěných na kosmické sondě NEAR Shoemaker byl vypnut. Stalo se tak po tom, co tým mise NEAR detekoval enormní odběr proudu tímto zařízením.

Během rutinních operací 13. května začal přístroj Near-Infrared Spectrometer (NIS) z nevysvětlitelných důvodů nadměrně odebírat proud z palubních zdrojů energie a přestal vysílat data.

Inženýři přístroj vypnuli a začali hledat příčiny závady. Poté 5. června přístroj opět asi na minutu zapnuli a ukázalo se, že problémy přetrvávají. Tým NEAR tedy přístroj opět vypnul a snažil se získat o závadě více informací.

Robert Gold, NEAR Shoemaker manažér přístrojového vybavení sondy za NASA řekl, že samotná sonda je ve vynikajícím stavu a "ostatní přístroje na NEAR Shoemakeru pracují velmi dobře."

Přístroj byl určen k mapování minerálního složení povrchu asteroidu metodou měřením spektra odraženého slunečního záření a svým dílem NIS již k historickému úspěchu mise přispěl. Svá nejlepší data poslal 13. února, kdy mapoval minerály na severní polokouli asteroidu za vynikajících světelných podmínek. Až dosud přístroj získal 58000 "spekter" - či separátních infračervených čtení - pokrývajících více než 60 procent asteroidu.

"Máme fantastický datový soubor, protože až do tohoto okamžiku přístroj pracoval perfektně," říká Joseph Veverka, z Cornell University, který je vedoucím týmu NEAR's Multispectral Imager/NIS. "Máme k analýze nesmírné množství spekter a ze severní polokoule jsme nashromáždili více dat než jsme očekávali."

Tyto nashromážděné informace týmu pomohou ve výzkumu jižní polokoule Erosu, který během několika příštích měsíců pomalu vystoupí ze stínu a přístroje na sondě budou moci z ní registrovat odražené sluneční světlo. "Zdá se, že povrch je co se týče spektrálního pohledu, dosti jednotný," říká Veverka. "Korelací NIS dat se severní polokoule spolu s daty, které pořizují přístroj Multispectral Imager [digitalní kamera] a X-ray/Gamma-Ray spektrometry (které detekují povrchové prvky) budeme schopni odpovědět na zbývající otázky týkající se toho, jak se liší jižní polární oblasti od těch, které jsme již viděli."

Čtyři měsíce po okamžiku, kdy se sonda NEAR Shoemaker stala první sondou umístěnou na oběžné dráze kolem asteroidu, sonda operuje ve vzdálenosti 136 milionů kilometrů od Země, nachází se ve výšce 50 km nad povrchem asteroidu a obíhá kolem Erosu rychlostí 11 km/h. Od 7. července se opět začne sonda přibližovat k povrchu Erosu a to během 10 dnů se přiblíží na 35 km.

Sonda NEAR Shoemaker také na palubě nese přístroj Laser Rangefinder, který určuje přesný tvar planetky a také Magnetometr, vyhledávající magnetické pole. Roční mise končí v únoru 2001.


(podle informací JHUAPL z 7. 6. 2000 přeložil DH)