MOZAIKA SEVERNÍ POLOKOULE ASTEROIDU EROS


Pro kosmickou sondu NEAR Shoemaker nacházející se na oběžné dráze kolem Erosu je asteroid příliš velký na to, aby se jako celek vešel do zorného pole palubní kamery. A proto aby vědci získali kompletní záběr tělesa, bylo nutné složit jednotlivé detailní snímky do mozaiky. Tento snímek vznikl na základě samostatných digitálních snímků, které byly seskládány podle počítačového modelu tvaru asteroidu.

Výsledkem je záběr směrem dolů na severní polární oblast. Obraz byl složen ze šesti snímků exponovaných 29. února 2000 z orbitální výšky 200 km. Z tohoto bodu můžeme spatřit hlavní fyziografické rysy severní polokoule: sedlo vespod a hlavní systém brázd táhnoucí mezi dvěma útvary, které se rozprostírají nejméně přes třetinu obvodu planetky.


(podle informací JHUAPL z 5. 6. 2000 přeložil DH)