SONDA NEAR SE PŘIBLÍŽÍ TĚSNĚJI K EROSU

LAUREL, Maryland (CNN) -- První kosmická sonda v historii, navedená na oběžnou dráhu kolem planetky se nyní velmi přiblíží k povrchu Erosu. Od 3. března sonda Near Earth Asteroid Rendezvous začne létat kolem asteroidu ve vzdálenosti 200 km, tuto zprávu oznámili manažéři projektu.

Vědci doufají, že mise za $224 milionů nám poskytne nové klíčové pohledy na vznik sluneční soustavy a jak by se Země mohla chránit před katastrofickou kolizí s jiným, podobně velkým objektem.

Od navedení sondy na oběžnou dráhu 14. února na Zemi dostáváme proud snímků mimořádné ostrosti, obsahujících obrovské množství dat. Vědci NASA na snímcích studují geologické útvary a spekulují o možnosti, zda tato kosmická hornina je či není úlomkem z nějaké menší planety, která v minulosti mohla existovat.

Asteroid se pohybuje jako potácející se brambor

Ve čtvrtek kosmická sonda NEAR na krátký okamžik aktivovala motor, který by ji měl posunout na dráhu bližší Erosu. Vlastně během celé mise bude sonda NEAR neustále klesat na nižší a nižší dráhu k planetce. Koncem roku by dokonce sonda mohla na Erosu krátce přistát a detailně fotografovat místo, kde budeme mít s NEARem poslední kontakt.

Právě těsné přiblížení k povrchu asteroidu je pro sondu velmi nebezpečné. Asteroid se na své excentrické dráze kolem Slunce pohybuje jako potácející se brambor. NEAR do asteroidu nemůže narazit a nebo na jeho povrchu tvrdě přistát. Zkušenosti z kosmických letů z dalekého vesmíru nás varují, že při takovém manévru se mohou objevit těžkosti, říká vědecký pracovník projektu.

Pracovníci projektu plánují tento týden zapnout dva další přístroje na sondě NEAR: Laserový scanner, který vědcům pomůže počítat přesný tvar Erosu a spektrometr, který bude určovat chemické složení. Další přístroje na palubě sondy měří hustotu a magnetické pole.

Východní a západní polokoule Erosu

Dne 23. února 2000 pořídila kosmická sonda NEAR sekvenci snímků, které ukazují povrch Erosu jak postupně pod kosmickou sondou rotuje. V té době dělila sondu a planetku vzdálenost 355 kilometrů. Tyto dvě mozaiky jsou částí sekvence, která zachycuje hvězdnou krásu obou polokoulí planetky. Nejmenší pozorovatelné detaily měří 35 metrů. Horní obrázek zachycuje velké proměnny jasnosti na povrchových útvarech, jak Slunce osvětluje údolí, stěny a hřebeny výšin.

Na spodní mozaice, která je fotografována z přibližně stejné vzdálenosti vidíme zejména vlevo u okraje velký kráter. Směrem doprava se úhel osvětlení mění od kvazi lineárního až k téměř k rozhraní světla a stínu.
Úspěšné zapálení motoru sondy NEAR 24. února způsobilo, že NEAR zaujme nižší dráhu (200 km nad povrchem Erosu).
Snímky z této dráhy budou k dispozici koncem března. Vědci očekávají, že budou mít téměř dvakrát lepší rozlišení než současná data.

Mise NEAR je řízena z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Laurel, Maryland. Cesta ze Země k Erosu trvala sondě čtyři roky. Eros obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti 260 milionů km.

(podle informací CNN z 25. 2. 2000 přeložil DH)