KOSMICKÁ SONDA GALILEO OBJEVILA NA EUROPĚ "ODBARVOVAČ"

Jane Platt

Peroxid vodíku - chemikálie, která může okamžitě proměnit brunetu v blonýnku - byla objevena v ledovém povrchu jupiterova měsíce Europa. Tento výsledek byl publikován ve vydání časopisu Science z 26. března.

Peroxid vodíku je opravdu zvláštní chemikálie, která silně reaguje téměř se vším, říká Dr. Robert Carlson, hlavní výzkumník z týmu Galileo obsluhující přístroj near-infrared mapping spectrometer. Právě toto zařízení detekovalo tuto chemikálii na Europě.

Peroxid vodíku se na Europě neustále tvoří jak energetické částice od Jupitera rozbíjí na povrchu molekuly, říká Carlson. Tento proces se nazývá radiolýza.
Očekáváme, že na Europě objevíme i exotičtější materiály, protože jupiterovy intenzívní radiační pásy neustále bombardují povrch tohoto měsíce, říká Carlson.

Peroxid vodíku se na zemském povrchu v přírodě neobjevuje, částečně také proto, že povrch není dostatečně bičován radiací, která iniciuje proces tvorby chemikálií. Pokud chceme na Zemi peroxid vodíku, musíme ho vyrobit v továrně, říká Carlson.

Téměř hned jak peroxid vodíku vznikne, tak se rozpadne, vysvětluje Carlson. Jednak může být rozrušen ultrafialovým zářením nebo přijde do kontaktu s jinými chemikáliemi. Tím pádem je jeho životnost na Europě pouze několik týdnů až měsíců. Peroxid vodíku přechází na jinou reaktivní chemikálii, zvanou hydroxyl, která se v konečné fázi může rozložit na kyslík a plynný vodík, dodává Carlson.

Protože na povrchu měsíce Europa chemikálie stále vznikají a rozkládají se, je jejich studium v dlouhodobé chemické historii velmi těžké. Na druhé straně nás velmi zajímají změny v chemickém složení v rámci krátkých časových úseků. Studiem chemických procesů na Europě a na ostatních měsících Jupitera se můžeme více dozvědět o tom, jak měsíce s Jupiterem interagují a jak podobné procesy probíhají jinde v naší sluneční soustavě.

Přístroj sondy Galileo, Near-infrared mapping spectrometer, pracuje na principu hranolu, který rozkládá infračervené světlo, které již lidské oko nevidí. Protože různé chemické molekuly absorbují infračervené světlo různě, mohou vědci studovat vzorky světla a určovat přítomnost různých chemikálií. V tomto případě byl přístroj použit ke studiu infračerveného světla přicházejícího z povrchu Europy a v temných oblastech byl objeven peroxid vodíku. Lidské oko by za normálních podmínek peroxid vodíku na povrchu Europy nespatřilo, protože je obsažen v povrchovém ledu a je bezbarvý.

Přístroje na Galileu již dříve detekovaly několik jiných chemikálií nacházejících se na povrchu měsíce Europa. Jednalo se o oxid siřičitý, vodní led, oxid uhličitý a snad i molekuly soli obsažené ve vodě. Carlson a další specialisté budou mít další šanci studovat chemické složení povrchu Europy 25. listopadu, kdy sonda Galileo nad povrchem tohoto měsíce prolétne.

Galileo již studuje Jupitera, jeho měsíce a magnetické prostředí již déle než tři roky. Primární mise skončila v prosinci 1997 a nyní je projekt uprostřed prodlouženého dvouletého období nazývaného Galileo Europa Mission.

Projekt Galileo je řízen JPL pro NASA Office of Space Science, Washington, DC. JPL je oddělení California Institute of Technology.

(podle informací JPL z 25. 4. 1999 přeložil DH)