KOREKCE DRÁHY SONDY NEAR 3. LEDNA PROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ

Úspěšný tým v řídícím středisku mise NEAR připravil na 3. ledna zažehnutí hlavního motoru sondy Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR). Tento manévr by měl sondu nasměrovat k asteroidu 433 Eros, se kterým se má setkat v příštím roce.
Zážeh motoru trval 24 minut a sonda tím zvýšila svoji rychlost na 939 m/s, což je přibližně stejná rychlost, jakou se pohybuje Eros. Zážeh byl rozdělen na počáteční tří minutový "nastavovací zážeh" malými hydrazinovými motorky, které rychlost sondy zvýšily pouze o 5 m/s a 21 minutové hoření hlav-ního motoru, které provedlo zbylé zvýšení rychlosti.

Zapálením motoru se vzdálenost mezi sondou NEAR a Erosem zmenší. V dalším období bude NEAR letět za Erosem na nepatrně těsnější dráze kolem Slunce. Někdy v polovině února 2000 sonda asteroid Eros "chytí". Poté NEAR vstoupí na dráhu kolem Erosu a začně plánované roční studium planetky.

První pokus o navedení sondy k planetce zažehnutím motoru skončilo neúspěchem 20. prosince 1998 pouze sekundu poté, co byl vydán příkaz ze Země. Pracovníci v řídícím středisku zjistili, že krátké zažehnutí motoru převýšilo určitý bezpečný limit, který měl vazbu na palubní systém autonomní kontroly. Výsledkem bylo selhání systému. Hodnoty byly nyní přeprogra-movány na vše již bylo připraveno pro zážeh motoru 3. ledna.

"Byli jsme rádi, když se problémy z 20. prosince podařilo lokalizovat,"říká T. B. Coughlin, manažér projektu NEAR z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL), Laurel, MD, oddělení, které pro NASA misi řídí. "Ztracení spojení sice misi prodloužilo, ale dalo nám užitečnou informaci o tvaru Erosu a hmotnosti, které jsme dříve neměli. Tyto informace budou cenné během orbitální fáze v únoru roku 2000."

Protože zážeh motoru sondy 20. prosince nebyl kompletní, navedení sondy na oběžnou dráhu kolem planetky letos v lednu nebude možné. Současný neúspěch byl velkou výzvou pro pracovníky plánující další průběh letu a přinesl neočekávanou příležitost. Do jednoho dne po selhání systému, řídící tým NEARu vyvinul a zkompletoval sekvenci příkazů, která byla vyslána k sondě a 23. prosince byly pořízeny snímky Erosu ve více barvách, měření z blízkoinfračerveného spekt-rometru a data o magnetickém poli. Příkazy byly rychle nahrány do počítače sondy a vykonány podle plánu. První snímky jste měli možnost shlédnout v minulých EAI a ostatní se zpracovávají.

I přes očekávané prodloužení mise NEARu budou všechny vědecké cíle splněny. Další informace i misi NEAR a detailní údaje jsou k dispozici na Web serveru na: http://near.jhuapl.edu.

Aktuální informace a vědecké výsledky jsou také k dispozici na telefonu Horké linky NEARu na (240) 228-5413. Z důvodu změny letového plánu jsou anoncované briefingy 10. a 14. ledna odvolány.

(podle informací NASA 98-228 z 30. 12. 1998 přeložil DH)