"BÍLÉ OVÁLY" NA PLANETĚ JUPITER

Douglas Isbell, Headquarters, Washington, DC
Jana Platt, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA

Něco podobného, jako mocné hurikány na planetě Zemi mají vědci možnost pozorovat na gigantické planetě Jupiter. Jedná se pravděpodobně o obrovské bouře. Tři oddělené chladné bouře, nazvané "bílé ovály" vzhledem k jejich barvě a tvaru, jsou pozorovány v jednom pásu ve střední části planety Jupiter již půl století. Dvě z bouří nedávno splynuly a vytvořily jeden velký ovál, podle vědců studujících data z mise Galileo, z HST a z Agency Infrared Telescope Facility atop Mauna Kea. "Právě vzniklý bílý ovál, splynutím dvou menších, je největší bouří v naší sluneční soustavě s vyjímkou 200 roků staré Rudé skvrny," řekl Dr. Glenn Orton, vědec v NASA JPL. "Může to být poprvé, kdy člověk pozoruje takovou velkou interakci mezi dvěma bouřkovými systémy." Každý z bílých oválů, které splynuly v jeden, měl průměr dvě třetiny velikosti Země. Po splynutí vytvořily útvar, který je větší než celý kotouč planety Země. Ačkoli vědci pozorovali výsledek po splynutí dvou bílých oválů skutečnou "srážku" neviděli neboť se odehrála na tmavé odvrácené straně.

Podle Ortona je tento velký ovál velmi záhadný. "Můžeme ho vidět spolu s druhým bílým oválem ve viditelném světle a v některém infračerveném oboru, ale nemůžeme nový bílý ovál vidět na určité infračervené vlnové délce protože je pod vrchní vrstvou mraků," řekl Orton. Tato bouře je v přechodném stavu, neboť podstupuje svoje znovuzrození po sloučení dvou bouří. "Spolu s bílými ovály můžeme vidět proudění v centru, které střídavě směřuje do středu a ven," dodává Orton. Nový bílý ovál má velmi chladný střed (okolo -157 stupňů Celsia), který je okolo jednoho stupně chladnější než okolí.

"Protože tomu tak je, tak ovál může vytvářet tlustý mrakový systém, který je tmavý," řekl Orton, aby mohl vysvětlit fakt, že nový ovál "zmizí" na určité vlnové délce.

K záhadě se přidává ten fakt, že sousední bouře rotují v protisměru vzhledem k novému bílému oblaku. Polarimetr sondy Galileo ukázal, že se jedná o charakteristický jev ochlazování směrem k nižším teplotám ve středu než v okolí.

Orton má podezření, že tato bouře nějakým způsobem ztratila energii. Tato bouře je na místě mezi dvěmi menšími bílými ovály, které splynuly a Orton teoreticky uvažuje o tom, že když tento systém ztratil energii, tak to bylo na úkor mechanismu, který držel dva původní ovály od sebe.

Orton a jeho kolega Dr. Brendan Fisher založili své závěry o teplotách na základě dat odebraných z Galilea 20. června 1998, během 17 oběhu sondy kolem planety Jupiter. Ačkoli mnoho dat z nízkého přeletu nad Europou bylo ztraceno kvůli špatné orientaci sondy, Galileo získal nová data o bílých oválech před neobvyklým spojením.

Fotopolarimetr zjistil teplotní profily a energetickou bilanci v atmosféře planety, které pomohou vědcům při studiu vlastností oblačné struktury planety. Vědci věří, že jasné vizuálně viditelné bílé ovály jsou složeny ze čpavku.

Galileo, který má pracovat na oběžné dráze kolem planety Jupiter 2 a půl roku, je v současné době v polovině dvouletého prodlouženého poslání, známého jako Galileo Europa Mission. Obrázky a informace jsou dostupné na adrese: http:// www.jpl.nasa.gov/ galileo

(podle relace NASA 98-188 z 14.10.1998 připravil PH)