SONDA GALILEO ZKOUMALA VULKANICKOU OBLAST CULANN PATERA NA MĚSÍCI IO

(CNN) -- Kosmická sonda Galileo začala po poruše znovu 18. ledna 2002 svoji normální činnost. Den před tímto datem sonda prolétla asi 100 km nad povrchem měsíce Io a tím ukončila těsné průlety kolem tohoto měsíce. Sonda na své těsné dráze pořídila sérii snímků vulkanického měsíce, ale během tohoto snímkování se dostala do nebezpečného vlivu radiačních pásu planety Jupiter a musela vypnout své přístroje.

"Tento problém nastal vlivem prudké radiace v blízkosti planety Jupiter," uvedli odborníci NASA. Krátkodobá změna se v chování sondy při vědeckých pozorováních projevila právě nad měsícem Io. Letečtí odborníci znovu obnovily chod sondy v poslední minutě průzkumu měsíce IO.

Kolem 20. ledna 2002 by sonda měla vytvářet snímky malého měsíce Amalthea, který podle jízdního řádu má navštívit v listopadu; měla by získat finální snímky ledového měsíce Europa na straně, která je přivrácena k Jupiteru, a dále by se měla soustředit na Jupiter, zvláště na chaotické bouřkové mračna v blízkosti velké Rudé skvrny.

Sonda vypuštěná v roce 1989 za $1.4 miliardy vypátrala asteroid s měsícem a tucet žhavých kalder na měsíci Io, který je nejsopečnějším objektem ve sluneční soustavě. Sonda Galileo pořídila více než 10000 snímků, které dokumentují záhadné rysy měsíce Io, Europa a dalších Jupiterových měsíců Ganymeda a Callisto.Na základě těchto snímků se došlo k závěru, že na měsíci Europa je pod zamrzlým povrchem hluboký oceán slané vody.

Rozeklané brázdy na Callisto nebyly vidět na jiných Galileovských měsících.Asi před rokem se sonda zúčastnila bezpříkladné spolupráce společného pozorování se sondou Cassini během jejího průletu systémem planety Jupiter. Vzdor problémům při průletu kolem měsíce Io se odborníkům tento těsný průlet zdařil.

Sonda pracuje již v systému planety Jupiter šest let, ač podle původního záměru zde měla pracovat pouze 4 roky, tedy dostala daleko více smrtonosné radiace, která zhoubně působí na činnost přístrojů. Završení činnosti sondy Galileo se očekává v září 2003, kdy se ponoří do atmosféry planety Jupiter. Tato sebevražda neznečistí měsíc Europa, kde by podle vědců mohl být mikrobiální život.

(podle CNN1801b z 18.01.2002 připravil PH)