SONDA GALILEO PROLÉTNE OPĚT KOLEM MĚSÍCE IO

PASADENA, Calif. - NASA sonda Galileo prolétne kolem měsíce Io v těsné blízkosti 22.2.2000. Deset let stará kosmická sonda prolétne nad měsícem ve výšce 200 km nad jeho povrchem v 9:32 a.m. východní standardního času.

"Sonda Galileo již dvakrát přežila silnou radiaci při průletu kolem tohoto měsíce," řekl Jim Erickson, ředitel projektu Galileo, JPL. Pokud se nestane žádná nepředvídaná okolnost související s prudkou radiací tak nám sonda přinese řadu zajímavých snímků a nových dat o tomto vulkanicky činném měsíci.

Sonda Galileo prolétala kolem měsíce Io v říjnu a listopadu 1999. Sonda zjistila změny na povrchu i během tak krátké doby mezi průlety. Vulkány na měsíci Io jsou tak činné, že povrch měsíce je stále proměnný a při každém nízkém průletu dostaneme nová observační data. Kvůli slapovému působení planety Jupiter je celý měsíc Io neustále gravitačně namáhán a z nitra měsíce se na povrch dere rozžhavený materiál. Měsíc Io je vulkanicky nejaktivnějším tělesem ve sluneční soustavě.

Úterní průlet 22.2.2000 nad měsícem Io, který je srovnatelně velký jako náš Měsíc, je druhá mise prodloužená od příchodu k Jupiteru v roce 1995. Galileo Millenium Mission (sonda za $1.4 miliard) bude trávit trvale celý rok průzkumem měsíců planety Jupiter. Dále podnikne nízký přelet nad měsícem Ganymédes v 30. května a 28. prosince 2000. Plánuje se také společné pozorování Jupiteru sondou Galileo a Cassini v prosinci 2000. Po těchto manévrech bude mít sonda Galileo vyčerpáno téměř 9 kg pohonných hmot což zkrátí její schopnost pokračovat v další práci.

(podle CNN z 18.2.2000 připravil PH)