SONDA NEAR ÚSPĚŠNĚ MÍŘÍ K ASTEROIDU EROS

LAUREL, Maryland (CNN) -- Podle sdělení pracovníků z řídícího střediska ve čtvrtek provedla úspěšně klíčovou změnu dráhy první kosmická sonda v historii, která bude navedena na oběžnou dráhu kolem asteroidu. Sonda Near Earth Asteroid
Rendezvous je nyní vzdálena asi 6000 km od Erosu, se kterým by se podle plánu měla setkat 14. února.

Korekční motorky byly zapáleny v poledne EST na dobu 90 s a snížili rychlost sondy z 70 km/h na 30 km/h relativně vůči Erosu. Uvedený manévr posunul trajektorii NEARu o přibližně 100 km blíže ke svému cíli.
Tato operace byla modifikovanou verzí původně plánované na 2. února. Během prvního pokusu byl ale průběh manévru přerušen a NEAR přešla ve středu ráno do "safe" módu

Ředitel mise NEAR Bob Farquhar řekl "Sondu jsme schopni navrátit zpět na plánovanou dráhu a vymyslet šetrnější zážeh, který nevyvolá 'safe' mód".

Další korekční zážeh motoru nastane 8. února a upraví rychlost sondy NEAR na 35 km/h, čímž jí navede zpět na její původní dráhu k asteroidu.

V plánu zůstává také unikátní průlet kolem planetky 13. února. V té době bude sonda NEAR postavena přímo mezi Sluncem a Erosem. Tím vědci dostanou vynikající příležitost k mapování minerálů na asteroidu za optimálního osvětlení.
Podle manažerů mise z Applied Physics Laboratory in Laurel, Maryland, data ze sondy NEAR nám pomohou najít odpověď na otázku o původu a složení asteroidů, komet a celé sluneční soustavy.

Kosmická sonda již provedla měření Erosu. Už tedy víme, že planetka měří 33 km x 13 km x 13 km. Je složena ze silikátových hornin, obíhá po excentrické dráze a vzhledem připomíná něco jako brambor.

Její dva snímky, jak je poslala sonda NEAR v rozmezí tří hodin ve čtvrtek 3. února jsou v pravé dolní části přílohy dnešních EAI. Snímky byly pořízeny po vykonání kritického manévru. V té době se sonda NEAR nacházela od planetky ve vzdálenosti 8950 km. Tyto snímky byly použity k určení relativní pozice sondy vzhledem k Erosu a vyhodnocení, zda manévr provedl úspěšné navedení sondy na správnou dráhu.

Tříhodinový interval mezi snímky pokrývá téměř tři pětiny rotační doby Erosu, která je 5.27 hod. Sedlo v Erosu, které vidíme na levém snímku během časového intervalu odrotovalo do pravého horního rohu na druhém pohledu. Originální snímky také ukazují malé detaily na terminátoru planetky, pravděpodobně se jedná o impaktní kráter. V tomto případě je rozlišení snímků Erosu 0.9 km na pixel. Každým dnem se ale rozlišení zlepšuje asi o 15 %, takže každý další snímek, který sonda pořídí obsahuje větší detaily.

Kosmická sonda NEAR startovala v únoru 1996. Jedná se o společný projekt NASA a Johns Hopkins University Applied Physics Lab. Jméno Eros planetka dostala od objevitele, německého astronoma Gustava Witta, který ji v roce 1898 objevil.

(podle informací CNN z 3. 2. 2000 přeložil DH)